Bewoners niet betrekken is normaal

Ingezonden brief

Bewoners niet betrekken is normaal, tenminste voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zelfs als ze door de gehele raad wordt opgeroepen om dit wel te doen, wordt dat door het college niet gedaan. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur. Uiterlijk 20 december zou na 5 jaar een keer duidelijk zijn, wat volgens het college de problemen zijn met het WKO in Weideveld. Maar de bewoners zijn volgens de ambtenaar geen partij en die worden pas geconsulteerd als de gemeente en Eteck het eens zijn.

Een paar jaar geleden is toegezegd dat er niet getornd zou worden aan het contract, maar ook toezeggingen zijn niets waard bij deze gemeente. We mogen natuurlijk ook niet veel verwachten, want het is al een “oud” contract. Ondanks dat blijft de gemeente de aansluiting verplichten en zitten de bewoners daardoor nog minstens 20 jaar aan Eteck vast. Maar desondanks zijn de bewoners geen partij.

Bij de bijpraatsessie op 7 december was het ook niet de bedoeling dat bewoners de presentatie vooraf kregen, dat was alleen voor de raadsleden. Anders zou het zomaar een eigen leven kunnen gaan leiden. Dat er nu voor de zoveelste keer feitelijke onjuistheden worden gepresenteerd aan de raad is normaal. Voor ons wel: “de kans op legionellavorming is niet aanwezig”, “de CO2-reductie is geborgd” en “vervuiling van een systeem is normaal”. Deze stavaza was daarmee niet anders.

Toen achteraf bleek dat er toch legionellagevaar was, dat er geen CO2-reductie is en de waterkwaliteit zo slecht is dat het van binnenuit wegroest, … tja dat komt dan natuurlijk door Eteck, niet door het college die klakkeloos alles aanneemt wat Eteck zegt. Zelfs de duurzaamheidsambitie is niet gehaald, want inmiddels is duidelijk dat het WKO-systeem ruim 1,5x meer CO2 uitstoot dan wanneer iedereen een eigen HR-ketel zou hebben.

Het liefste wil ik er zelf ook vanuit kunnen gaan dat de duurzaamheid, beschikbaarheid en veiligheid van onze primaire levensbehoefte op orde is, maar dat is die al jaren niet of nooit geweest. Het is complex en het zijn maar 143 huishoudens die sinds 2019 niet meer op kunnen zeggen. De enige die wat kan doen is de gemeente, want die is contractpartner van Eteck. De bewoners zijn immers geen partij. En dat de bewoners niet betrokken worden is in Bodegraven-Reeuwijk heel normaal.

Arjan van Beijnum

Disclaimer

Bij het publiceren van een ingezonden brief neemt EDGH.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De tekst weerspiegelt inhoudelijk de opinie van de schrijver en voldoet derhalve niet aan de journalistieke uitgangspunten die wij bij onze redactionele artikelen hanteren. Zo is er bijvoorbeeld vanuit EditieGroeneHart.nl geen sprake van hoor en wederhoor. EDGH.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele uit het artikel voortvloeiende schade, onjuistheden of onvolledigheden.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter