Wethouder in problemen tijdens behandeling toekomst Evertshuis

Tijdens de behandeling van het voorstel over de toekomst van het Evertshuis kwam wethouder Elly de Vries steeds verder onder vuur te liggen toen een groot deel van de commissieleden hun onvrede uitspraak over de gang van zaken. Afgelopen woensdag tijdens de commissie samenleving rammelde ‘agendapunt vijf’ aan alle kanten. Zowel inhoudelijk als procesmatig

Spoorboekje eenzijdig losgelaten

Door eenzijdig het afgesproken spoorboekje los te laten en de verkoop van het ‘oude deel’ van het Evertshuis als uitgangspunt te nemen waren, volgens Willem Zuyderduyn van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLBR), belangrijke overleg- en evaluatiemomenten door het College van Burgemeester en Wethouders opzij geschoven. Ook Els Oliwkiwiecz, was op zijn zachts gezegd niet blij met de gang van zaken. Volgens het commissielid van de CU hield het voorstel van de wethouder niet meer en niet minder in dat de gemeenteraad volgende week een richtinggevend besluit moet nemen over het vastgoed, terwijl onvoldoende was nagedacht over de gewenste rol van het Evertshuis als het gemeentelijke cultuurcentrum in de toekomst.

Cijfermatige onderbouwing onvoldoende

Robin Borg, Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, fileerde het voorstel van de wethouder op politiek vakkundige wijze door zich te verbazen over de bijgeleverde cijfers. Kengetallen ontbraken, waren onvolledig of boekhoudkundig onjuist geïnterpreteerd, waardoor het hoe wat en waarom onduidelijk was.

Wethouder de Vries zag het allemaal niet zo zwart-wit. Hoewel zij toegaf dat het voorstel enigszins ongelukkig was geformuleerd ging het hier wat haar betrof om een voorstel tot een voorstel. Mocht later blijken dat de verkeerde richting was gekozen zou er nog alle ruimte zijn om later tot inkeer te komen.

Zo zag het merendeel van de commissie het echter niet en liet de wethouder dan ook niet wegkomen met het excuus dat tijdgebrek, het ontbreken van een cultuurambtenaar in haar team én de druk vanuit het coalitieakkoord ten grondslag lag aan het ontbreken van de juiste onderbouwing van het voorstel.

Zwakke coalitie

Toch was het niet het sterke strategische spel vanuit de oppositie, maar vooral het ontbreken van inhoudelijke steun vanuit de coalitiepartijen die de wethouder de das omdeden. Met name de VVD leek onvoorbereid in ‘de wedstrijd’ te staan, waardoor het veld volledig open kwam te liggen voor de oppositie om in een perfect aangevlogen een-tweetje tussen LLBR, BB-R met op de flanken de Christenunie, PvdA en GroenLinks het voorstel onderuit te halen.

Op de door Borg gestelde vraag waarom de wethouder zo’n haast had dit besluit erdoor te krijgen, kwam geen antwoord. Ook bleef het antwoord achterwege op de vraag van Zuyderduyn over de bepalingen in het huurcontract tussen het Evertshuis en de gemeente, eigenaar van het vastgoed. Het huurcontract was kwijt of had nooit bestaan.

Het advies van de Commissie Samenleving over het gevraagde besluit rondom de toekomst van het Evertshuis en verkoop van het vastgoedgedeelte luidt dan ook dat het voorstel ontoereikend is om volgende week op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad. Het college moet zijn huiswerk beter doen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter