Arbeidsmigranten in vroegere ‘Chinees’ centrum Bodegraven? Buren maken zich ongerust


Twee weken nadat gemeenteraad op 30  november instemde met een ‘pilot’ (proefproject) voor huisvesting van 100 arbeidsmigranten in een gebouw aan het Nespad ten zuiden van Bodegraven – dit mede ter ontlasting van het centrum – lijkt het erop dat ook het pand Wilhelminastraat 8 in datzelfde centrum woonruimte gaat bieden aan werkkrachten uit Oost-Europa. Althans die zorg spreekt een van de bewoners uit in een brief aan de gemeenteraad.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het pand geschikt zou worden gemaakt voor bewoning door twee ‘reguliere’ huishoudens: één op de begane grond en één op de verdieping. Volgens de briefschrijver was dat hetgeen in de bouwtekeningen gesuggereerd werd. Tegen dat oorspronkelijke plan dienden omwonenden dan ook geen bezwaren in. Tot verbazing van de briefschrijver werd er echter kort geleden een dakkapel geplaatst aan de kant van de naastgelegen woning nummer 10. Hetzelfde gebeurde vervolgens aan de kant van nummer 6A. Beide dakkapellen waren niet aangegeven op de aanvraag voor een bouwvergunning. Bovendien werken bouwvakkers sinds medio december aan een dakterras, direct achter het pand. Niet alleen geeft dit terras vrij zicht op de tuinen van de aangrenzende buren. Het komt bovendien te liggen op een afdakje dat afgebroken zou worden.

Zicht vanaf uitbouw Wilhelminastraat 6A op uitsparing voor dakkapel nummer 8 en op gedeelte achtergevel nummer 6A.

Niet geblindeerd

Toen de bewoner van Wilhelminastraat 10 in november door kreeg dat ook de ramen in de zijgevel langs de poort naast zijn woning – anders dan op een bouwtekening is te zien – niet werden geblindeerd, probeerde hij tevergeefs contact op te nemen met de eigenaar van ‘New Rotterdam’. Het vroegere Chinese restaurant op nummer 8 bleek echter nooit aan het Rotterdamse bedrijf te zijn verkocht, maar in september rechtstreeks aan ‘Medio Invest BV’. Een ontwikkelaar en beheerder van onroerend goed die ook eigenaar is van het pand Wilhelminastraat 4. Dit verkamerde en door arbeidsmigranten bewoonde pand zou regelmatig voor overlast en onrust zorgen in de straat.

Het niet blinderen van de ramen van de vroegere ‘Chinees’ duidt volgens de bewoner van Wilhelminastraat 10 op een andere indeling en dus een ander toekomstig gebruik dan waarvoor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vergunning heeft verleend: bewoning door twee huishoudens en geen kamerbewoning of iets dergelijks. De ODMH heeft na het schouwen van de werkzaamheden in het pand laten weten dat (nog) niets daarop duidt. Mocht van de vergunning worden afgeweken, dan kan de omgevingsdienst ‘handhavend optreden’.

Zicht vanaf uitbouw Wilhelminastraat 6A op dakkapel en gedeelte dakterras nummer 8.

Aantasting privacy

Intussen voelt de bewoner van nummer 10 zich “in de maling genomen”. Hij heeft onlangs een verzoek tot handhaving bij de ODMH ingediend, met bericht aan burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Ook op nummer 6a wordt gevreesd voor een forse aantasting van privacy nu de verbouwing anders lijkt uit te pakken dan destijds werd voorgespiegeld en aangevraagd. Naast verzoeken tot handhaven van de vergunning en de bijbehorende voorwaarden worden verdere juridische stappen voorbereid.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter