49 Nieuwe Sociale huurwoningen

Vorige week 8 december zijn de heiwerkzaamheden gestart voor de bouw van 49 sociale huurwoningen voor Mozaïek Wonen in de uitbreidingswijk Weideveld in Bodegraven. De nieuwbouw bestaat uit 32 appartementen en 17 eengezinswoningen. De planning is dat begin 2024 de woningen klaar zijn. De woningen worden gebouwd door De Raad Bouw uit Katwijk. De appartementen krijgen twee of drie kamers en de eengezinswoningen vier kamers. De woningen zijn bedoeld voor een brede doelgroep en worden gasloos en energiezuinig.  

Anne ter Steege, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Wat mooi dat we in Bodegraven weer een aantal betaalbare sociale huurwoningen bouwen. En vooral fijn voor de woningzoekenden.”  “Ons college heeft de ambitie om de woningbouw te versnellen,” vertelt wethouder Wonen Dirk-Jan Knol. “In de woonvisie hebben we vastgesteld dat we daarbij streven naar minimaal 25% sociale woningbouw. Deze nieuwe woningen in Weideveld zijn daar onderdeel van. Ik hoop dat we hiermee veel mensen aan een nieuw huis en een nieuw thuis kunnen helpen.”

Scepsis

Toch zijn een aantal lokale politieke partijen sceptisch over de vraag of de woningen uiteindelijk ook echt terecht gaan komen bij inwoners. Recent is bekend geworden dat de gemeente Bodegraven in ieder geval de komende periode 74 statushouders moet gaan vestigen in de gemeente. Hoe de taakstelling er volgend jaar uit gaat zien is nog onbekend, maar zoals het er nu uitziet, is het geluid vanuit een deel van de raad, dan is de kans groot dat de volledige voorraad huurwoningen die richting uitgaat.

Volgens de gemeente worden nieuwbouwwoningen gewoon via WoningNet aangeboden met voorrang voor woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding aan Bodegraven in overeenstemming met de plaatselijke huisvestigingsverordening

Interesse in een woning?

Heeft u interesse in een woning? Dan adviseren wij u om u alvast in te schrijven op WoningNet en een profiel aan te maken voor de regio Midden-Holland. Ongeveer zes maanden voor de oplevering van de woningen starten we de verhuur op WoningNet. Houd dus WoningNet goed in de gaten. Lees meer over het project op www.mozaiekwonen.nl. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter