Het Zuid-Hollands Landschap zorgt voor nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal aangekocht. Het voormalig Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied. In totaal heeft Het Zuid-Hollands Landschap dit jaar 50 hectare nieuwe natuur verworven. De realisatie van een groene ader, een keten aaneengesloten natuurgebieden langs de Oude Maas, komt hiermee een stap dichterbij.

Door gebieden aan te kopen en deze te ontwikkelen tot natuur maakt Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de provincie groener en gezonder. “Deze bescheiden vijftien hectare is een belangrijke schakel in het aaneenknopen van natuurgebieden langs de Oude Maas. Zo verbinden we de versnipperde natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar. Dat is essentieel voor het herstel van biodiversiteit en het behoud van soorten. De aankoop van het Antes-terrein bij Poortugaal is een belangrijke stap in de goede richting”, aldus Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap.

We hebben natuur nodig

Voor rust, ontspanning en onze gezondheid. In Zuid-Holland is meer natuur geen overbodige luxe. Per inwoner is er maar 53 vierkante meter groen beschikbaar. Landelijk hebben mensen gemiddeld vijf keer zo veel natuur tot hun beschikking! Het beetje natuur dat we in Zuid-Holland nog wel hebben staat enorm onder druk. Bij gebiedsontwikkeling wordt letterlijk om elke vierkante meter gestreden. Helaas komt de natuur nog te vaak op de laatste plaats.”

Het Zuid-Hollands Landschap gaat het voormalige Antes-terrein inrichten als zoetwatergetijdennatuur, met kruidenrijk grasland en wilgengrienden. De natuurbeschermingsorganisatie verwacht hiermee dieren als de bever en bijzondere planten als de spindotter terug te brengen. Voor het zover is, moet achterstallig onderhoud worden gedaan. Dit beheer is kostbaar en tijdrovend, maar volgens directeur Michiel Houtzagers zeer de moeite waard: “De boswachters van Het Zuid-Hollands Landschap werken elke dag aan de weerbaarheid van de schaarse natuur in onze provincie. Zij zorgen ervoor dat de kwetsbare natuurgebieden bestand zijn tegen de schadelijke invloed van stad en industrie.”

Ruim 50.000 donateurs steunen de onafhankelijke natuurorganisatie Stichting Het Zuid-Hollands Landschap om kwetsbare natuurgebieden in de provincie te beheren en beschermen. Maar met de uitdagingen die ons de komende tijd te wachten staan, zijn meer natuurbeschermers hard nodig. Daarom start Het Zuid-Hollands Landschap een campagne om voor het einde van dit jaar 658 nieuwe beschermers te werven. Met deze extra donateurs kan de stichting bestaande en nieuw verworven natuurgebieden zoals het voormalig Antes-terrein ook in de toekomst blijven beschermen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter