‘Geen bedenking’ van gemeenteraad tegen vergunning voor nieuwbouw op Burggraaf-locatie

De realisatie van ‘Pastoriestaete’, het project van Rhynleve Vastgoed en Burggraaff Vastgoed voor het gebied rond de kop van de Kerstraat aan de Oude Markt in Bodegraven, is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad besloot 30 november eenstemmig een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) uit te brengen. Burgemeester en wethouders hebben zo’n verklaring nodig om, afwijkend van het geldende bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022, vergunning te kunnen verlenen voor de bouw van dit complex met 35 appartementen voor senioren op de zogeheten Burggraaff-locatie.

Ondanks waardering voor het plan hadden diverse raadsleden wel op- en aanmerkingen. Het heiwerk zou een risico kunnen opleveren voor de niet op palen gefundeerde panden in de directe omgeving, waaronder allereerst de monumentale Dorpskerk (Henk van der Smit, SGP). De zorgen van omwonenden over parkeren verdienen aandacht, evenals de participatie door belanghebbenden: in hoeverre is daarvoor nog serieus ruimte? “Zet alles in het werk om de prachtige kastanjeboom te behouden” (Johan Langelaar, CU). Bij een toekomstig fraai pand mag de omgeving niet achterblijven. Aandacht dus voor het kerkplein, de vroegere begraafplaats achter de kerk en het Voorplein als “rotte appel”. Het “markante” hoekpandje met de klokgevel keert terug in het ontwerp voor de nieuwbouw. “Daarvoor verdient de architect een compliment” (Frank Rijkaart, Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk/LLB-R).

Overzicht Burggraaf-locatie vanaf de toren van de Dorpskerk (1985 -Archief Willem IJdo)

Uitbreiding

De beoogde parkeergarage levert, zolang alleen bewoners hun voertuigen daar kwijt kunnen, geen bijdrage aan de oplossing van het parkeerprobleem in het dorpscentrum. Uitbreiding van die garage zou hier soelaas kunnen bieden. Onderzoek naar de mogelijkheid daarvan is wenselijk in samenhang met het lopende parkeeronderzoek zonder extra kosten en zonder dat er vertraging mag optreden bij de uitvoering van het bouwplan (Kees-Willem van Os, VVD).

Voor het lenigen van de behoefte aan sociale huurwoningen heeft dat plan vrijwel geen betekenis (Monique Jonker, PvdA). In dezelfde geest sprak Hennie Castelein (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk/BB-R). Met dit initiatief wordt een stap gezet naar een compacter winkelgebied in de kern en benutting van de vrijkomende randen voor woningbouw volgens de centrumvisie van de raad. Verstandig dat de parkeergarage niet geheel verdiept wordt aangelegd, maar tot maximaal 80 cm boven maaiveld om het risico voor de niet-onderheide gebouwen te beperken. Ondanks het verfijnen van de gevelindeling betekent de hoogte van de woningen – tot bijna 13 meter – een ander aanzien van het marktplein en de Dorpskerk. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de herinrichting van het kerkplein (Jan van Rooijen, CDA).

Wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) heeft toegezegd met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de aangedragen punten. De monumentale kastanjeboom zou ziek zijn en wordt door een andere flinke boom – niet per se een kastanje – vervangen. Eerder had de wethouder al te kennen gegeven dat hij het evenwicht tussen aantallen woningen voor verschillende doelgroepen van het huisvestingsbeleid niet probeert te bereiken binnen één project, maar in breder verband.

Informatieavond

Rhynleve houdt woensdag 7 december tussen 19.00 en 21.00 uur een informatieavond over het plan voor bewoners, belanghebbenden en overige betrokkenen in het pand Pastorieplein 1. Het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning komt samen met de VVGB vóór 1 januari 2023 zes weken ter inzage te liggen. Dan kunnen ‘zienswijzen’ worden ingediend.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter