Renovatie voor brandweerkazerne Zegveld

De brandweerpost in Zegveld gaat gerenoveerd worden. Uit onderzoek blijkt dat de kazerne zo kan worden verbouwd, dat deze weer past bij de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is daardoor niet meer noodzakelijk. Bij de verbouwing wordt het monumentale karakter van het gebouw zo goed mogelijk in ere gehouden. Het gebouw wordt tegelijk ook (bijna) energieneutraal gemaakt. In 2023 vinden de voorbereidingen plaats, de renovatie zelf is in 2024.

Eerder dit jaar bleek dat er in Zegveld geen geschikte plek beschikbaar is waar op korte termijn een nieuwe brandweerpost kan komen. Daarom is onderzocht of een verbouwing een oplossing kan bieden voor het ruimtetekort en de eisen van de ARBO-wetgeving. Dit blijkt inderdaad het geval volgens zowel de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) als de gemeente. Door de zolderverdieping aan te passen, kunnen de instructie- en ontspanningsruimte naar de verdieping. Op de begane grond komt er dan ruimte voor gescheiden sanitaire voorzieningen, een aparte omkleedruimte en een aparte kantoorruimte. Voor een goede arbeidshygiëne worden ‘schone’ en ‘vuile’ bewegingen in het gebouw van elkaar gescheiden.

Monument

De brandweerkazerne in Zegveld is een gemeentelijke monument. Bij de renovatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden. Het gaat dan om de structuur van het gebouw, de bouwelementen en de materialen

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter