Schetsen van nieuwe oeververbinding Boskoop


De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe houden op 8 december en 13 december inloopbijeenkomsten in Boskoop voor bewoners, bedrijven en belangengroepen uit het Gouwegebied. Daar kunnen zij – aan de hand van schetsontwerpen – in gesprek met de overheden over de mogelijke aanleg van een tweede oeververbinding in of vlakbij Boskoop. Onderwerp van gesprek is de juiste locatie voor een brug of aquaduct, want er moet een route naar die verbinding toe komen.

Drie varianten

De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangseweg. De Burgemeester Smitweg wordt dan doorgetrokken naar de N207. Verder gaat de route vooral over bestaande wegen. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve
Raak. Deze variant is vooral een nieuwe oost-westroute tussen de Loeteweg en de Burgemeester Smitweg. De derde locatie is de zuidkant van Boskoop. Vanaf de Gouwe gaat de weg over de Snijdelwijklaan naar de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan.

Twee stappen

Het huidige onderzoek naar de varianten kent twee stappen: het schetsontwerp en daarna het voorlopig ontwerp. In beide stappen worden ontwerpen opgesteld en reacties opgehaald. Er liggen nu schetsontwerpen van drie varianten. Mensen in de omgeving kunnen daar tot 1 januari 2023 op
reageren. De bestuurders vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk. Daarom hebben de bestuurders aangegeven dat de zuidelijke variant niet verder wordt onderzocht en niet uitgewerkt wordt in een voorlopig ontwerp. De eerste stap wordt wel afgerond door het draagvlak voor alle varianten op te halen tijdens de bijeenkomsten op 8 en 13 december.

Nog niks besloten

Er is nog niks besloten over de varianten. Ook niet of de verbinding er überhaupt komt. Dat is aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Voor de aanleg van een oeververbinding is op dit moment onvoldoende geld beschikbaar.

Persoonlijke toelichting

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december gaan het projectteam en bewoners, bedrijven en belangengroepen in gesprek over de drie varianten. Het gaat over de wegen die nodig zijn voor de verbinding (bestaande of nieuwe wegen), de vorm (brug of aquaduct) en de ligging ten opzichte van bestaande bebouwing.
Daarnaast is er op donderdag 24 november (19.30-20.45 uur) een algemene presentatie over het onderzoek naar de oeververbinding. Dit is een online bijeenkomst. Ook andere maatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe komen aan bod, zoals het onderzoek naar een onderdoorgang in
Hazerswoude-Dorp en de Bodegravenboog.

Mening geven

Iedereen krijgt nu de kans om zijn of haar mening te geven. De schetsen van de varianten en de bijbehorende verkeerscijfers zijn na de bijeenkomst van 24 november te vinden via de website www.beterbereikbaargouwe.nl. De reacties op de schetsontwerpen worden betrokken bij de
voorlopige ontwerpen. Uitzondering hierop is de zuidelijke variant die niet verder wordt onderzocht.

Vervolg

In 2023 volgen de voorlopige ontwerpen voor een oeververbinding. Ook zijn de ontwerpen dan
getoetst op 13 verschillende criteria, zoals de kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak.
Ook dan zijn er weer bijeenkomsten en reactiemogelijkheden voor betrokkenen. Daarna nemen de
gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over alle mogelijkheden

Aanmelden voor 24 november, 8 december en 13 december kan via www.beterbereikbaargouwe.nl.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter