ACM houdt extra toezicht op warmteleverancier Eteck

Bewoners voelen zich gesteund.

De inwoners van de wijk Weideveld in Bodegraven hebben belangrijk resultaat weten te behalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de komende maanden scherp in de gaten of warmteleverancier Eteck Warmte Holding B.V.(Eteck) zich houdt aan extra voorwaarden voor een nieuwe vergunning en aan alle andere eisen van de Warmtewet.

Eteck moet vóór 1 februari 2023 aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten zien dat zij aan alle vergunningsvoorschriften van de nieuwe vergunning voldoet. Deze voorschriften houden onder andere in dat Eteck er voor moet zorgen dat zij controle kan uitoefenen op onderhoudsbedrijven die namens Eteck werkzaamheden uitvoeren. Zo kan Eteck beter monitoren of de warmtesystemen goed werken en of er onderhoud gepleegd moet worden. Verder moet Eteck een zogenoemde compliance-tool en gedragscode voor medewerkers invoeren, en aanpassingen doen in haar IT-systemen.

Naar aanleiding van gesprekken met bewoners stelt de ACM stelt extra voorwaarden aan Eteck, omdat de energieleverancier een nieuwe vergunning voor het leveren van warmte heeft aangevraagd. Het bedrijf heeft een nieuwe vergunning nodig omdat het alle activiteiten in één onderneming onder wil brengen. Vier b.v.’s van Eteck hadden al een vergunning, en veel andere b.v.’s van Eteck hadden geen vergunning nodig. Nu komen alle activiteiten voor het leveren van warmte onder de nieuwe vergunning te vallen.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat Eteck al de nodige stappen heeft gezet om aan alle vergunningsvoorwaarden te voldoen. Door een voorlopige vergunning af te geven en aan de definitieve vergunning duidelijke voorschriften te verbinden houdt de ACM in de gaten of Eteck Warmte Holding B.V. haar wettelijke taken als warmteleverancier goed uitvoert.

Signalen over storingen en dienstverlening Eteck

Eteck moet zich ook houden aan alle andere eisen van de Warmtewet. De ACM krijgt regelmatig signalen over storingen bij enkele warmtenetten en over slechte dienstverlening door het bedrijf. De ACM heeft hier regelmatig contact over met bewoners en het bedrijf. Eteck heeft verbeterplannen opgesteld om problemen voor bewoners op te lossen. De ACM monitort welke verbeteringen Eteck doorvoert. Zo houdt de ACM de uitvoering van verbeterplannen in de gaten. Als Eteck problemen voor bewoners niet goed genoeg oplost kan de ACM handhaven.

De bewoners reageren positief en zijn blij met het rapport van de ACM. Het is een eerste stap in de goede richting en het is goed dat de toezichthouder kritisch kijkt naar het verstrekken van nieuwe vergunningen. “Wij voelen ons voor het eerst gesteund nu een overheidsorgaan onze problemen erkent.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter