Steun Stichting Hugo Kotestein voor autovrije Oude Markt

Stichting Hugo Kotestein (SHK) steunt het streven van initiatiefgroep ‘Hart in Bodegraven’ (HIB) om van de Oude Markt in Bodegraven een autovrij, mooi en karakteristiek kerkplein te maken met parkeerruimte langs de Kerkstraat. Naast HIB ziet ook de stichting een mogelijkheid daartoe via de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Kerkstraat, het Pastorieplein en het Voorplein door Rhynleve Vastgoed en eigenaar Burggraaff Vastgoed.

SHK roept de gemeenteraad op in te stemmen met het voorstel van burgemeester en wethouders tot het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) en ontwikkelaar Rhynleve te bewegen met HIB samen te werken bij de herinrichting van de Oude Markt. Zonder die verklaring kunnen B en W geen omgevingsvergunning voor de bouw verlenen. De VVGB is nodig omdat het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan Bodegraven Centrum (2022). Die afwijking betreft onder meer de bouwhoogte en het aantal woningen, van vier naar 35. Het bouwplan zou nog vóór eind dit jaar ter inzage moeten worden gelegd.

‘Werk met werk maken’

Een deel van de Oude Markt zal in beslag worden genomen door graaf- en bouwactiviteiten, en voor opslag van materialen. Het is aan Rhynleve de ruimte daarna in oude staat terug te brengen. HIB wil ‘werk met werk maken’ en de Oude Markt laten herinrichten tot een plein zonder auto’s waar het goed toeven is voor voetgangers en rustzoekers. “Zo’n kans krijgen we voorlopig niet meer”, klinkt het. Als vervangende parkeerruimte noemt HIB de daarvoor in te richten Willem de Zwijgerlaan.

Het plan van Rhynleve en Burggraaff wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte, woensdag 16 november in het gemeentehuis, aanvang vergadering 20.00 uur. SHK zet zich in voor behoud van monumentale en beeldbepalende objecten en situaties in haar werkgebied, tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel aan beide kanten van de provinciegrenzen van Zuid-Holland en Utrecht.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter