Regionale aanpak verkeer en vervoer kan megaton CO2-vermindering opleveren

Tot wel 8,5 megaton extra CO2-vermindering in de mobiliteitssector. Dat kan met slimme maatregelen door regionale en lokale overheden blijkt uit een recent rapport van onderzoeksbureau CE Delft. Maandag 14 november 2022 overhandigde gedeputeerde Frederik Zevenbergen, namens het Interprovinciaal Overleg, het rapport aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee roepen provincies en gemeenten het Rijk op om samen serieus werk te maken van de aanbevelingen uit het rapport. De CO2-vermindering helpt het Rijk aanzienlijk met het halen van haar klimaatdoelstellingen.

19 maatregelen

CE Delft heeft in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar extra maatregelen om de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector terug te brengen. In het onderzoek wordt een lijst van 19 maatregelen onderzocht die regionale en lokale overheden kunnen nemen. Enkele voorgestelde maatregelen uit het rapport:

  • Parkeer- en snelheidsbeleid en autoluwe zones
  • Fiets, OV en innovatieve mobiliteit
  • Verduurzaming logistieke sector van weg naar water
  • ‘Spreiden en mijden’ bij en door werkgevers en onderwijsaanpak
  • Zero-emissiezones
  • Duurzaam inkopen van voertuigen en eisen in aanbestedingen

Afhankelijk van de maatregelen kan tussen de 5,4 en 8,5 megaton CO2 worden bespaard. Dat is tussen de 3,2% en 5,2% van de totale CO2-uitstoot van Nederland en meer dan helft van de resterende reductie-opgave voor de mobiliteitssector.
Met deze maatregelen kunnen we een flinke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2. Laten we niet focussen op het geld maar op de oplossingen”, aldus Frederik Zevenbergen, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg.

Concrete acties

Alle sectoren moeten maximaal inzetten om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat het Rijk dit regionale potentieel benut. Daarom vragen provincies en gemeenten het Rijk een aantal concrete acties te nemen zoals: het inrichten van woningbouwlocaties op groen reizen trajecten (hubs), zorgen dat OV bedrijven deelvervoer mogen aanbieden en duidelijke afspraken maken met werkgevers over de vergroening van reisgedrag.
Daarnaast willen gemeenten en provincies steun van het Rijk én samen een programma starten voor verdere ontwikkeling van de voorgestelde maatregelen.

Klimaatdoelen

De maatregelen helpen bij het behalen van de nationale klimaatdoelen en ze dragen bij aan een flinke vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstof. Goed voor de gezondheid en beter voor het milieu. Daarnaast zorgt minder verkeer voor een betere doorstroming op de weg en zet het aan tot de transitie naar groen reizen. Een relatief kleine investering met een grote impact.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen overhandigt, namens het Interprovinciaal Overleg, het rapport aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter