Winnaars fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie bekend

Het wordt de meest spannendste waterlinie van Nederland genoemd en dit jaar herdenken we dat het 350 jaar geleden is dat deze verdedigingslinie met veel succes werd ingezet tijdens het Rampjaar 1672 in de oorlog tegen de Fransen. De Oude Hollandse Waterlinie (OHW), die zich heeft uitgestrekt van de Merwede onder Gorinchem tot aan de toenmalige Zuiderzee ter hoogte van Muiden. Vijf aangesloten grote polders die destijds in allerijl onder water werden gezet door de jonge prins van Oranje om de Franse troepen onder leiding van Lodewijk de veertiende tegen te houden. Samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de OHW eeuwenlang deel uitgemaakt van de belangrijkste strategische verdedigingslijn die ons land moest beschermen tegen indringers. Overigens is het niet de enige waterlinie die ons land heeft gekend. Een aantal jaren geleden maakte de Rijksoverheid een inventarisatie van alle Linies en Stellingen in Nederland en het blijken er door de geschiedenis heen maar liefst 45 te zijn geweest.

Maar dankzij de waterrijke delta waarin Nederland door de eeuwen heen zijn huidige vorm heeft gekregen, is het wel een typisch Nederlands verschijnsel geworden. Al in de tijd van de Romeinen werd delen van het land onder water gezet om vijandige troepen buiten de deur te houden. Zo is er bijvoorbeeld een Friese Waterlinie geweest en een IJssellinie, die in 1952 nog door de NAVO werd gezien als een belangrijk strategische middel tijdens de koude oorlog.

Eeuwenlang hebben deze verdedigingswerken bepaald hoe wij het Nederlandse landschap hebben ingericht. Vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen danken hun bestaan eraan. Ook de Reeuwijkse Plassen, ontstaan na de veenwinning, zijn later nooit gedempt omdat ze werden gezien als essentieel onderdeel van de waterlinie. Ondanks vergaande plannen halverwege vorige eeuw.

Fotowedstrijd

Even terug naar de Oude Hollandse Waterlinie, want ieder jaar organiseert de stichting die dit cultureel erfgoed in ere houdt een fotowedstrijd en in 2022 was het thema ‘recreëren in de Oude Hollandse Waterlinie’.

Huisfotograaf Sjaak Loef van Stichting de Oude Hollandse Waterlinie beoordeelde de ingezonden foto’s of deze aan de voorwaarden voldeden. Zo moest de foto bijvoorbeeld in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie zijn genomen en niet ouder zijn dan 2 jaar.

Maar liefst 76 foto’s zijn aan de jury, bestaande uit Erwin van Klaveren, Marjolein Stappers en Marianne Sijberden voorgelegd die met een puntensysteem uiteindelijk de drie beste foto’s koos.

1ste prijs – Cor Boers

2de prijs – Ria de Wit

3de prijs – Bep Bouhuijzen

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter