Rijnland test maatregelen tegen rivierkreeften

148 rode Amerikaanse rivierkreeften in Park Cronesteyn in Leiden. Dat was in één nacht de vangst tijdens de start van de pilot rivierkreeften. In Cronesteyn zijn 5 plekken onderzocht, waarvan 3 langs oevers die komende winter opnieuw worden ingericht en 2 plekken waar niets verandert. De vangsten in Cronesteyn (gemiddeld 2,5 kreeften per korf) lijken klein, maar komen overeen met de vangsten in bekende gebieden met veel rivierkreeften zoals de Molenpolder in de Oostelijke Vechtplassen en de Krimpenerwaard.

Weg­van­gen of de na­tuur een hand­je hel­pen?

Uitheemse rivierkreeften, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, veroorzaken schade met hun vraat- en graafgedrag. Waterplanten verdwijnen en oevers kalven af. In Nederland worden twee oplossingen getest om de opmars van de rivierkreeften te stoppen. Een mogelijke oplossing is het wegvangen met visfuiken of kreeftenkorven. Op diverse locaties in Nederland vinden momenteel pilots plaats om te bepalen wat de effectiviteit van het wegvangen is.

Rijnland helpt de natuur liever een handje en kiest voor het onderzoeken van een andere oplossing. “Gemeente Leiden legt in park Cronesteyn natuurvriendelijke oevers aan”, geeft hoogheemraad Waldo von Faber aan. Herinrichting van oevers zorgt ervoor dat rivierkreeften minder goed holen kunnen graven én dat het gebied aantrekkelijker wordt voor natuurlijke vijanden van de rivierkreeft, zoals vogels en roofvissen. “We verwachten dat het natuurlijk evenwicht hierdoor sneller herstelt. Dat zorgt niet alleen voor minder rivierkreeften, maar ook voor een betere waterkwaliteit.”

Ver­volg pi­lots

In 2023 en 2024 meet Rijnland opnieuw op dezelfde plekken. Zo is te zien wat het effect is van de genomen maatregelen op het aantal kreeften in het water. De pilot levert een bijdrage aan de gezamenlijke onderzoeksagenda van het landelijke programma beheersingsaanpak uitheemse rivierkreeften.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter