Rhynleve en Burggraaff presenteren plan voor ‘kop’ Kerkstraat Bodegraven

Het langverwachte plan ‘Pastoriestate’ van ontwikkelaar Rhynleve Vastgoed en onroerend goed-eigenaar Burggraaff Holding voor de kop van de Kerkstraat, het Pastorieplein en het Voorplein te Bodegraven wordt woensdag 9 november door beide initiatiefnemers gepresenteerd tijdens de maandelijkse inspraakbijeenkomst van de gemeenteraad, vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.

Het plan omvat 30 koopappartementen in de vrije sector en 5 sociale huurappartementen rond een binnenplaats op een half-verdiepte parkeergarage. De architectuur is gebaseerd op de omliggende historische bebouwing. De vormgeving vond plaats in samenspraak met de dorpsbouwmeester en de stedenbouwkundige van de gemeente. In eerste instantie is het project bedoeld voor inwoners van Bodegraven. De situering in het centrum, met alle winkel- en andere voorzieningen binnen handbereik, zou de appartementen “uitermate geschikt” maken voor 55-plussers. Een omgevingsvergunning voor de bouw is ingediend bij burgemeester en wethouders.

Informatieavond

Bewoners in de directe omgeving en andere belanghebbenden en betrokkenen, waaronder Wijkteam Bodegraven-Noord, het bestuur van de Dorpskerk en de Historische Kring Bodegraven, worden binnenkort uitgenodigd voor een informatieavond. Vanaf medio december zijn alle gegevens te vinden op www.pastoriestaete.nl.

De 35 geprojecteerde woningen dragen, aldus Rhynleve en Burggraaff, bij aan het op peil houden van het voorzieningenniveau in het centrum van Bodegraven en zo ook aan de toekomstbestendigheid daarvan. Een “consultatieronde” over een vorig plan in 2020 heeft volgens een persbericht van beide initiatiefnemers veel informatie opgeleverd waarmee “deels” rekening is gehouden bij de uitwerking van de laatste variant.

Aandachtspunten waren parkeren, sloop van het “kenmerkende”, niet monumentale huisje op de hoek van de Kerkstraat en het Pastorieplein, de kastanjeboom aan de Kerkstraatzijde, mogelijke bouwschade aan omliggende woningen en het volume van de oorspronkelijk getoonde nieuwbouw. Inmiddels wordt de monumentale kastanjeboom “niet handhaafbaar” geacht.

De bouwhoogte van circa 12 meter is ruim vier meter lager dan de nokhoogte van de Dorpskerk: 16.40 meter. Het plan zal worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op woensdag 16 november, aanvang vergadering 20.00 uur.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter