Voorkeur locatie tijdelijke woningen bekend

Het Rijk heeft aan de veiligheidsregio’s en gemeenten een extra urgente taakstelling opgelegd met als doel de druk op opvanglocaties voor vluchtelingen te verminderen. Daarnaast is er ook een toenemende behoefte aan woningen voor jongeren en spoedzoekers, bijvoorbeeld gescheiden mensen die zo snel mogelijk een woonruimte nodig hebben.

Om sneller in woonruimte te voorzien om de woningmarkt te verlichten, is in het coalitieakkoord afgesproken om tijdelijke woningen te realiseren. Daarvoor wil het college van Bodegraven-Reeuwijk samen met de woningcorporaties snel aan de slag om 40 tot 100 tijdelijke woningen te realiseren voor jonge starters (ca. 40%), spoedzoekers (ca. 20%) en mensen met een verblijfsvergunning (ca. 40%). Tijdelijk betekent in dit geval tussen de 10 en zo mogelijk 15 jaar.

Op dit moment laat het college twee mogelijke locaties in de gemeente verkennen die hiervoor in aanmerking komen. In Bodegraven-Noord (nabij het evenemententerrein en de Moskee) en de locatie van de voormalige basisschool bij de Julianastraat. Beide locaties zijn in eigendom van de gemeente en zijn op korte termijn beschikbaar. Een Quickscan moet uit gaan wijzen of het plan op deze locaties ook echt realiseerbaar is. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. De resultaten zullen naar verwachting eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 2023 voorgelegd worden aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt.

Bodegraven Noord

Op het evenemententerrein in Bodegraven-Noord is ruimte voor ca. 40-50 tijdelijke woonunits inclusief benodigd parkeren. De locatie wordt op dit moment niet intensief gebruikt en de belangrijkste gebruiker, de Vakantiespelen, heeft eerder al aangegeven dat zij willen verhuizen. Ook het groene perceel ten noorden van de moskee zou gebruikt kunnen worden en daar wordt op dit moment overleg over gevoerd met de eigenaar. Op termijn zou deze locatie ook in aanmerking kunnen gaan komen voor permanente huisvesting. Daarvoor wordt de locatie meegenomen in een gebiedsvisie die er op gericht is om Bodegraven aan die zijde uit te breiden.

Schoolgebouw Julianastraat

Wat betreft het schoolgebouw aan de Julianastraat 40-42 is het maar de vraag of deze tegen aanvaardbare kosten geschikt is te maken voor een tijdelijke bewoning. Daarom wordt woningcorporatie meegenomen in het onderzoek met de vraag onder welke voorwaarden dit een haalbare optie kan zijn. Het gebouw wordt op dit moment verhuurd. Onder meer aan een kinderopvang, maar dit contract zou opzeg baar zijn.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter