College ziet kansen voor eerlijkere verdeling betaalbare woningen

Sinds kort mogen de gemeenteraden in Nederland zelf bepalen waar de grens ligt voor ‘goedkope’ woningen. Daardoor ontstaan mogelijkheden om ervoor te zorgen dat meer betaalbare woningen terecht komen bij de mensen voor wie ze zijn bedoeld. Dat is de boodschap van de derde informatiebrief die het gemeentebestuur vandaag heeft verstuurd naar de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. In 2023 loopt de huidige huisvestingverordening in Bodegraven-Reeuwijk af en dat biedt kansen. Door voor de komende vier jaar een aantal aanpassingen op te nemen in de nieuwe verordening is betere sturing mogelijk.

Er liggen kansen

Zo kunnen de toewijzingsregels voor de zogenaamde middenhuur worden aangepast. Deze woningen worden dan, net als sociale huurwoningen, vergunningplichting. Daarnaast kan met de landelijke wetswijziging in het vooruitzicht meer voorrang worden gegeven aan woningzoekenden die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan de gemeente. Op dit moment valt slechts 25% van de woningen die hiervoor in aanmerking komen binnen deze regeling. Met de nieuwe wet in zicht verschuift die norm straks naar maximaal 50%. Bovendien worden de regels in Bodegraven-Reeuwijk alleen toegepast voor nieuwbouwwoningen. Binnenkort kan ook de bestaande woningvoorraad hieronder gebracht gaan worden.

Tot slot kunnen de spelregels tussen woningzoekenden met een urgentieverklaring en woningcorporaties worden aangepast. De tweedeling tussen woningzoekenden die van te voren hebben aangegeven zelf binnen het bestaande aanbod te willen zoeken en diegenen die op voorhand bemiddeling hebben gevraagd verdwijnt hiermee. Iedereen moet eerst zelf een periode actief op zoek.

Ook betaalbare koopwoningen vergunning plichtig

De meest opmerkelijke aanpassing zou een regeling zijn die ook betaalbare koopwoningen vergunning plichtig maakt. Voor deze woningen verstrekt de gemeente dan alleen een woonvergunning, wanneer de koper voldoet aan criteria die in de huisvestingsverordening zijn opgenomen. Tegelijkertijd zou dit een belangrijke beperking kunnen gaan betekenen voor de vrijheid van de verkoper, omdat niet iedere potentiële koper automatisch aanmerking komt voor die vergunning.

Op 9 november vindt er in de Raadzaal het Rondetafelgesprek Betaalbaar wonen in Bodegraven-Reeuwijk plaats.


MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter