Maak van je tuin een klimaatbuffer!

Als er iets het afgelopen jaar duidelijk is geworden, dan is het dat we ook in ons land steeds vaker te maken krijgen met extreme droogte afgewisseld met enorme wateroverlast. De impact van deze extreme weersomstandigheden zijn inmiddels overal te zien. Daarom doet Natuurmonumenten nu een belangrijke oproep. We moeten met elkaar anders gaan denken over water door samen in actie komen: Maak van je tuin een klimaatbuffer!

Zonder water geen natuur, geen leven

Op een aantal plekken is al duidelijk te zien dat de natuur dreigt te bezwijken door verdroging en bodemverzakking. Weidevogels, amfibieën, vlinders en vissen komen in verdrukking en veel plantensoorten, zoals heide sterven steeds vaker af. “Zonder water geen bomen en geen bloesem, geen insecten en geen vogels. Geen bloei en geen groei”. Volgens Natuurmonumenten is het belangrijk dat we op een andere manier leren omgaan met water. Waren we er voorheen vooral opgericht water zo snel mogelijk af te voeren uit onze tuin. Nu is het belangrijk om te begrijpen dat je tuin met een paar eenvoudige ingrepen kan werken als een spons.

Het roer om!

Het roer moet om! Dat is het krachtige pleidooi van deze organisatie. Zet de natuur in als bondgenoot. Niet alleen in onze tuin, maar overal in Nederland. Bijvoorbeeld door het aanleggen van grotere waterbuffers in natuurlijke overstromingsgebieden.

Op de website van Natuurmonumenten is meer informatie terug te vinden hoe klimaatbuffers kunnen werken en is het actiepakket om zelf aan de slag te gaan aan te vragen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter