Aanbieding rapport “De 12 Reeuwijkse Plassen en hun toekomst”.

Diverse particuliere (ANBI) Stichtingen in het Reeuwijkse Plassengebied investeren al jaren lang in behoud van natuur en cultuurhistorie. Enerzijds door het beschermen van eilanden en oevers en anderzijds door hun aangepaste beheermethodes ten behoeve van het creeren en behouden van diverse natuur en biodiversiteit.

Deze Stichtingen, die overigens niet zijn vertegenwoordigd in de Stichting VEEN, zien nu dat VEEN opgeheven wordt en vervangen door de nieuwe Stichting De Twaalf Reeuwijkse Plassen, waarin een Plassenraad de bepalende instantie wordt. Iedere betrokkene is natuurlijk blij met financiële ondersteuning vanuit de nieuwe Stichting bij het onderhoud van zijn eigendommen en het vergroten van kennis van de natuur, maar met name de ANBI-Stichtingen maken zich al jaren zorgen om de toekomst van de Reeuwijkse Plassen als het gaat om natuurbehoud en –ontwikkeling en hebben daar de afgelopen decennia zich ook met tijd en geld hard voor gemaakt.

v.l.n.r.: Peter Blanken, Ernst-Willem van der Lee, Eke Vos, Hans Richters

Ten behoeve van de invulling van de zetel “natuur” in de Plassenraad hebben de ANBI’s gezamenlijk een notitie geschreven, waarin zij hun visie en wensen ten aanzien van de invulling van deze zetel kenbaar maken. De notitie is aangeboden aan de interim-voorzitter van de Plassenraad en aan de huidige voorzitter van VEEN. Dit gebeurde op disndag 2 augustus bij de locatie van wetlandcentrum De Watersnip, de Rokende Turf in Sluipwijk.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter