Toenemende groei van ziekte van Parkinson, ook in het Groene Hart

Parkinson, je hoort er steeds meer over. Dat is logisch want de ziekte van Parkinson maakt een sterke groei door, wereldwijd, ook in Nederland, maar zeker ook in het Groene Hart. In Nederland zijn er nu 60.000 gediagnosticeerde patiënten en in 2040 zal dat aantal naar verwachting  verdubbeld zijn. Ook in het Groene Hart zal dit gebeuren

Neuroloog dr. Van der Plas van het Alrijne ziekenhuis schat dat er in  Alphen aan den Rijn en directe omgeving nu ca. 500 patiënten zijn met de ziekte van Parkinson. Dat aantal zal dus ook snel oplopen. Zeker in onze omgeving omdat het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw van invloed is op het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Bij mensen die met gebruik van pesticiden worden geconfronteerd schijnt dat een belangrijke oorzaak te zijn voor het krijgen van de ziekte van Parkinson. Dat laatste feit laat Professor Dr. Bas Bloem (topneuroloog en winnaar van de Stevinprijs in 2022) weten in recente publicaties. In onze omgeving zijn er veel mensen die in de tuinbouw werkzaam zijn en dat kan dus een indicatie zijn dat de ziekte in onze regio relatief sterker aanwezig kan zijn.

De ziekte van Parkinson is een progressief verlopende hersenziekte, waarbij de symptomen heel divers kunnen zijn, zowel fysiek (trillen, stijfheid, balansproblemen, etc.) als cognitief (vergeten, concentratieproblemen, depressies, etc.). De snelheid van de ontwikkeling van de ziekte is bij mensen verschillend en mensen reageren vaak ook nog verschillend op medicatie. Dat alles zorgt ervoor dat het een complex ziektebeeld is. Dat betekent dat informatie voor veel patiënten van groot belang is en niet alleen voor hen, maar ook voor hun mantelzorgers. Vrijwel elke patiënt heeft immers minstens 1 mantelzorger. Dat betekent dat in Alphen aan den Rijn ca. 1000 mensen dagelijks direct met de ziekte van Parkinson worden geconfronteerd met alles wat daarbij komt en dat aantal neemt dagelijks toe.

De Parkinsonvereniging heeft over het hele land verspreid, Parkinson Cafés, zo ook in Alphen aan den Rijn. Elke maand organiseert het bestuur een bijeenkomst voor Parkinsonpatiënten, hun mantelzorgers en iedereen die belangstelling heeft. Er is dan een programma met relevante  informatie over de ziekte en de behandeling. Ook is er voor de bezoekers gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Iets wat ook als heel waardevol wordt ervaren.

De bijeenkomsten in Alphen aan den Rijn vinden plaats op de 4e woensdag van de maand om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) in Buurthuis Kerk & Zanen, De Oude Wereld 51-59. De toegang is gratis. Het programma wordt  gepubliceerd op de website  www.parkinsoncafealphen.nl  De eerstvolgende bijeenkomst is op 24 augustus.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter