21 sollicitanten voor burgemeesterschap Bodegraven-Reeuwijk


Voor het burgemeesterschap van Bodegraven-Reeuwijk hebben 21 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in januari 2023 in functie treden. De sollicitanten – 14 mannen en 7 vrouwen – variëren in de leeftijd van 33 tot 62 jaar. Van de 21 sollicitanten hebben 11 sollicitanten ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het
bedrijfsleven of anderszins.


Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, over zijn
bevindingen. De commissaris streeft naar een zo breed mogelijk samengestelde en een zo hoogwaardig mogelijke selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.


De vacature ontstond nadat Christiaan van der Kamp per 1 september 2021 directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden werd. In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022 op te starten. De commissaris heeft in goed overleg met de fractievoorzitters afgesproken om tot de start van de nieuwe kroonbenoemde burgemeesters een waarnemend burgemeester aan te stellen. Per 1 september 2021 is Erik van Heijningen benoemd als waarnemend burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk.

gemeente

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter