Wederom bronzen medaille voor Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland heeft voor al haar centra en onderdelen wederom een bronzen certificering via Milieuthermometer Zorg gehaald. Om het bronzen certificaat te behalen, heeft het projectteam bewezen dat de centra en onderdelen aan 43 verplichte eisen, verdeeld over achttien thema’s op het gebied van energie, afval, catering & voeding en reiniging, voldeed. Zo wordt Zorgpartners, ook op het gebied van duurzaamheid, partner voor mens en milieu.

Certificering via Milieuthermometer Zorg is een initiatief van Milieu Platform Zorgsector. Met deze certificering maken zorginstellingen hun aandacht voor duurzame bedrijfsvoeringen zichtbaar. Dit is het derde jaar op rij dat Zorgpartners deze certificering behaalt voor al haar centra. Naast de verplichte criteria voldoet Zorgpartners ook aan zeventien criteria naar keuze. Van deze criteria moet zij er aan minimaal twaalf voldoen om het bronzen niveau te halen. Directeur Ronssehof Gert Veldhuizen: “Niet alleen als persoon, maar ook als organisatie, voelen we ons verantwoordelijk voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.”

Gert Veldhuijzen directeur Ronssehof, Anita de With (hoofd service; lid van de klankbordgroep duurzaamheid van Zorgpartners) en Mike Appeldoorn (hoofd voeding; houdt zich met name bezig met voedselverspilling).​

Zorgpartners kijkt vooruit en is al bezig met een duurzaamheidsvisie op vastgoed en inkoop voor de komende jaren. Om voor een zilveren certificaat op te gaan, moet Zorgpartners verder richting geven aan het milieuprogramma, zoals het thema duurzaam inkopen en vastgoed. Manager Facilitair en Inkoop Stienet Bonefaas ziet de urgentie om deze thema’s aan te pakken: “Voor Zorgpartners staat de cliënt altijd centraal. Met deze cliënt als rode lijn door alle verbeteringen heen, maken wij stappen. Pas geleden hebben we bijvoorbeeld de volledige buitenschil gerenoveerd van een van onze panden in Reeuwijk. Door beter isolerende maatregelen te nemen, verhoogt ook het wooncomfort van onze bewoners. Dat is duurzaamheid waar de cliënten iets aan hebben! Het thema duurzaamheid staat bij ons dan ook hoog op de agenda. En daar blijft het niet bij. Waar mogelijk voeren wij direct wijzigingen door. Zo is er bijvoorbeeld nu al een coördinator Duurzaamheid en een accountmanager Inkoop aangesteld om de centra en onderdelen van Zorgpartners structureel te ondersteunen.” Projectleider vastgoed Leander Kwakernaak, lid van het kernteam Duurzaamheid, vult haar aan: “Zorgen voor de toekomst doe je vandaag, maar ook in de toekomst. Het vraagt veel aanpassingsvermogen van de zorgverleners, bewoners en cliënten.”

Green Deal Zorg

Deze certificering sluit aan bij de Green Deal Zorg 2.0 welke in 2018 ondertekend is door Zorgpartners en inmiddels ook door ruim 300 andere organisaties. Milieu Platform Zorgsector nam het initiatief voor deze Green Deal en bracht zorgaanbieders en overheden in beweging. De Green Deal is onderdeel en uitwerking van ambities uit het Klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals van de VN. De Green Deal richt zich met name op vier pijlers, namelijk het verminderen van CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten en een goede leef- en werkomgeving. “De waarde zit vooral in het feit dát er een structuur is gekomen om zorgpartijen te verbinden, samenwerking te organiseren en partijen zodanig te stimuleren en te ondersteunen dat ze concreet met verduurzaming van de zorg aan de slag gaan.” ( Evaluatie Green Deal Zorg, 20-12-2021)

Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Het draait bij Zorgpartners om de beste zorg voor ouderen. Er is niet alleen oog voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn van de cliënt. Dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak, met zorgprofessionals die als partner naast de cliënt staan. Of een oudere nu thuis woont, revalideert of permanente zorg nodig heeft.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter