Wel of geen lichtpuntjes voor WKO-gebruikers Weideveld?

Wel of geen lichtpuntjes voor WKO-gebruikers Weideveld? Dat staat centraal in vragen van de fractie van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLBR) aan het college van burgemeester en wethouders, over het functioneren van het systeem voor Warmte- en Koude Opslag (WKO) waarop 143 huishoudens in de Bodegraafse wijk Weideveld zijn aangesloten. Bewoner Levi Hoogendoorn vindt van nog steeds niet, terwijl de vorige portefeuillehouder in het college, Kees Oskam (CU), in een nieuwsbrief van 7 maart 2022 – de laatste – schreef dat “woorden in toenemende mate in daden worden omgezet”. “Deelt de nieuwe portefeuillehouder (VVD-er Robin Kersbergen) deze mening en welke positieve daden zijn sinds 7 maart door Eteck gerealiseerd?”

Resultaten van onderzoek naar de kwaliteit van het systeemwater, afkomstig uit de centrale installatie, spreken elkaar tegen: de bevindingen van Hoogendoorn en andere bewoners staan tegenover de conclusie van een onderzoek in opdracht van de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat het systeemwater aan de normen voldoet en er dus sprake is van een “verbeterslag”.

Dwangsommen

Eteck voldoet echter, aldus de Lokaal Liberalen, nog steeds niet aan de prestatienormen. “Gaat de wethouder gebruik maken van de mogelijkheid tot dwangsommen?” De LLBR-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de gemeten waarden voor het systeem en vraagt de wethouder of hij die zorg deelt. “Zo ja, wat gaat de wethouder eraan doen om de belangen van de bewoners veilig te stellen?”

Hoogendoorn wees er tijdens de inspraakvergadering van 22 juni op dat de pH-waarde (zuurgraad) van het systeemwater corrosie (roest) aanjaagt. Roestdeeltjes kunnen storingen, verstoppingen en zelfs lekkages veroorzaken. “Ook de hardheid, de concentratie kalk, in het systeemwater is veel te hoog en heeft een negatief effect op het rendement. Praten we dan nog over een duurzaam systeem?”

In de nieuwsbrief over WKO-Weideveld van 6 maart komt er vóór de bouwvak een nieuwe enquête naar de tevredenheid van de aangesloten huishoudens.

Corrosie in huize Hoogendoorn.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter