Gemeente sluit 2021 af met positief resultaat, maar toekomst blijft kwetsbaar

De jaarrekening van de gemeente over 2021 geeft een positief resultaat te zien van 5 miljoen euro. Tegelijk blijft de financiële situatie van de gemeente zeer kwetsbaar. Het positieve resultaat in 2021 wordt vooral veroorzaakt doordat het Rijk een hogere algemene uitkering heeft verstrekt. Ook heeft de gemeente in 2021 incidentele positieve resultaten uit de grondexploitatie gehaald.

Naar verwachting blijft de algemene uitkering van het Rijk ook op de langere termijn hoger dan in de afgelopen jaren. Maar de uitgaven voor het sociaal domein blijven onverminderd zwaar drukken op de exploitatie van de gemeente. Daarnaast drogen de opbrengsten uit de grondexploitatie ná 2026 op, waardoor voordelen zoals die zich in 2021 voordeden, tot het verleden behoren. Tenslotte heeft de gemeente een grote leningenportefeuille die in de komende decennia stap voor stap naar een aanvaardbaar niveau moet worden teruggebracht. Met de toenemende inflatie en de rentestijgingen moet de gemeente de broekriem in de aankomende jaren flink aantrekken.

De jaarrekening is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden en wordt tijdens de raadsvergadering van 6 juli behandeld en vastgesteld.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter