Nieuwe brandweerkazerne Driebruggen

Een nieuwe brandweerkazerne in Driebruggen, naast de voetbalkooi, is weer een stapje dichterbij. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Veiligheidsregio Midden Holland hebben een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een nieuwe kazerne.

In de anterieure overeenkomst is de taakverdeling tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Midden Holland vastgelegd met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe kazerne in Driebruggen. Ook zijn er in de overeenkomst afspraken gemaakt over de kosten en het tot stand komen van de verkoopprijs. Vanaf 20 juni 2022 ligt gedurende zes weken, een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis in Bodegraven.

De gemeente is van plan om het perceel naast de voetbalkooi te verkopen aan de Veiligheidsregio Midden Holland. Dit kan pas nadat het bestemmingsplan is aangepast. Daarin moet komen te staan dat de te verkopen grond een maatschappelijke bestemming krijgt om de brandweerkazerne te kunnen bouwen. Het ontwerp bestemmingsplan is eerder al ter inzage gelegd. Momenteel behandelt de gemeente de reacties die daarop zijn binnengekomen. Vervolgens moet het plan goedgekeurd worden door het college, de raadscommissie ruimte en de gemeenteraad. Dan wordt een definitief bestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook is een omgevingsvergunning nodig om te mogen starten met de bouw.

De komende periode wordt het ontwerp dan ook verder uitgewerkt en zal de Veiligheidsregio de omgeving daar nader over informeren.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter