Palliatieve Thuiszorg Jasmijn gaat zorg in Hospice Bodegraven-Reeuwijk overnemen

Na 3 jaar van goede zorg en een hechte samenwerking tussen de coördinatoren en vrijwilligers van Hospice Bodegraven-Reeuwijk enerzijds en de zorgprofessionals van de Vierstroom anderzijds, komt er volgens contract een einde aan de samenwerking. Voor deze samenwerking en de geleverde zorg zijn we het management en de medewerkers van De Vierstroom zeer erkentelijk. En we denken dat dit ook namens de gasten die in het hospice verbleven gezegd mag worden.

Het was een periode van opstart en goede afspraken maken en in de praktijk brengen. Dat heeft beide organisaties veel opgeleverd. We wensen organisatie De Vierstroom alle goeds voor de toekomst.

De handtekeningen zijn gezet, met van links naar rechts Marianne Verboom. Carolien van den Boogert en Gert Nap.

Vrijdag 10 juni werden de handtekeningen gezet onder het contract met zorgorganisatie Palliatieve Thuiszorg Jasmijn. Aan deze handelingen gingen diverse gesprekken vooraf. Deze overleggen gaven voldoende inzicht in elkaars werkwijzen en motivaties, hetgeen veel vertrouwen bracht voor een mogelijke samenwerking. Zowel bestuur als coördinatoren van het hospice hebben er alle vertrouwen in dat er weer een organisatie van zorgprofessionals klaar staat om de juiste zorg te bieden aan onze gasten.

Kortom we zijn erg blij als bestuur dat er per 1 sept 2022 een vervolg is gevonden, want onze gasten zijn en blijven centraal staan in onze hulpverlening. Voor de komende maanden zullen de lokale thuiszorgorganisaties hun eigen cliënten ondersteunen en in het hospice de zorg leveren. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter