Minister zet in op versnelde transitie naar kringlooplandbouw.

Minister Van der Wal wil dat agrarische ondernemers een versnelde transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030. De sector mag hiervoor gerichte ondersteuning verwachten vanuit de overheid om de noodzakelijke verandering op te pakken en vooral sterker uit te komen. Dat schrijven de ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal voor Natuur en Stikstof vandaag in twee brieven aan de Tweede Kamer.

Volgens de ministers is het duidelijk dat niet overal alles meer kan. Activiteiten zoals industrie, bouw, mobiliteit of landbouw moten hun activiteiten passen binnen de draagkracht van het gebied. Dit vraagt om een andere manier van ondernemen en leidt tot grote veranderingen in het landelijk gebied en veel impact voor betrokken partijen. Door reductiemaatregelen voor stikstof in een gebiedsgerichte aanpak slim te combineren met andere reductiemaatregelen om klimaat, bodem en waterkwaliteit te verbeteren, moet de natuur de kans krijgen voldoende te herstellen, waardoor vergunningverlening voor ondernemers en bouwprojecten weer op gang kan komen.

Het kabinet gaat zich de komende periode 100% inzetten om de economie in balans brengen met natuur en een schoon en gezond leefklimaat doorgeven aan volgende generaties. Een van de belangrijkste uitgangspunten is daarbij dat boeren een toekomst houden in Nederland.

Richtinggevende stikstofdoelen per gebied

Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. De reductiedoelen zijn per gebied anders, omdat ook de kwaliteit van natuur, water en bodem verschillen per gebied. Het Rijk heeft per gebied zogenoemde richtinggevende stikstofdoelen en reductiepercentages vastgesteld. Die lopen op van 12% tot rond de 70% – evenredig op te brengen door alle sectoren – in gebieden dichtbij natuurgebieden en gebieden waar de water- en bodemkwaliteit sterk moet verbeteren.. 

In oktober volgen nadere richtinggevende doelen voor klimaat en natuur. Uiterlijk in juli 2023 is in elk gebied duidelijk wat het doel is en hoe dit behaald kan worden. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (7 miljard euro).

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter