Zuid-Holland doet breed woonbod aan minister De Jonge

Zuid-Holland kan in de periode tot en met 2030 tussen de 17.000 en 25.000 woningen per jaar realiseren. Hiervan moet vanaf 2025 twee derde uit betaalbare woningen bestaan.

De provincie doet een beroep op de Rijksoverheid om afspraken te maken over een aantal randvoorwaarden, zodat de woningen daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Dit staat in het Indicatieve Woonbod van de provincie Zuid-Holland aan minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De minister heeft aangegeven dat er in Nederland tot en met 2030 zo’n 900.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Hij heeft alle provincies gevraagd om hierin een aandeel te nemen. Het Indicatieve Woonbod is het Zuid-Hollandse antwoord op dit verzoek. Het woonbod is besproken met gemeenten, woonregio’s, waterschappen, de bouwsector, projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Kwart van de landelijke woningbouwopgave

De wooncrisis vraagt met name in Zuid-Holland om een flinke opschaling van de bouw. Het is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, waarmee oplossingen veel creativiteit vragen. De behoefte aan woningen in Zuid-Holland is grofweg een kwart van de totale bijbouw behoefte in Nederland. Dat komt doordat er hier ook veel werkgelegenheid is. Zuid-Holland is een belangrijke economische regio, waardoor woningen bouwen ook veel oplevert.

De jaarlijkse woningbouwproductie die de provincie realistisch acht, komt neer op een totaal van 153.000 tot 225.000 woningen tot en met 2030. De plannen hiervoor liggen al klaar: er zijn in totaal plannen voor zo’n 260.000 woningen tot en met 2030. Op dit moment bestaan er voor zo’n 70.000 woningen al harde plannen. Van alle plannen bestaat zo’n 40% uit betaalbare woningen.

Randvoorwaarden zorgen voor meer woningen

Om er gezamenlijk voor te zorgen dat er meer woningen in Zuid-Holland gebouwd kunnen worden, doet provincie een beroep op de Rijksoverheid om te zorgen voor:

  • Voldoende middelen en sturing voor meer sociale en betaalbare woningen
  • Voortvarende besluitvorming over en financiële bijdrage aan mobiliteitsoplossingen
  • Wegnemen en beperken van de complexiteit en belemmerende werking van nieuwe regelgeving voor stikstof en geluid
  • Beperken schaarste van middelen en menskracht en stijgende bouwkosten
  • Meer (wettelijke) mogelijkheden om toekomstbestendig te kunnen  bouwen
  • Naast wonen moet er ook voldoende aandacht en middelen zijn voor werken en voorzieningen omdat we uitgaan van complete steden en dorpen.

Als het Rijk deze zaken regelt, is ook een goede realisatie-agenda per woonregio te maken.

Meer betaalbare woningen

De provincie onderschrijft de ambitie van de Rijksoverheid dat vanaf 2025 twee derde van de totale geplande woningbouw bestaat uit betaalbare woningen. Dit betekent dat corporaties een derde van het totaal gaan bouwen. Marktpartijen gaan het andere deel bouwen.

De overige een derde worden gebouwd naar behoefte. Dat vraagt nog wel om extra inspanningen.

In de periode tot 1 oktober wordt het Indicatieve Woonbod  besproken en wordt bepaald onder welke randvoorwaarden de doelen gerealiseerd kunnen worden via een realisatieagenda.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter