Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Leeuwen

Vrijdagmiddag  reikte waarnemend burgemeester Erik van Heijningen een Koninklijke Onderscheiding uit aan de 87-jarige heer Van Leeuwen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en dankt die eer aan zijn niet aflatende inzet voor natuur- en recreatiegebied De Lansing.

Sinds 1965 is Jan van Leeuwen eigenaar en beheerder van het natuur- en recreatiegebied tussen Reeuwijk-Dorp en Boskoop. In de jaren zestig kocht hij verwaarloosde stukjes land op. Dat waren vooral vervuilde boomkwekerijkavels in de polder. Op vrijwillige basis zette hij zich in voor de uitbreiding en het onderhoud van het gebied, dat op het moment een oppervlakte van vijf hectare beslaat. Hij baggerde de sloten uit, legde waterpartijen, visvijvers en eilandjes aan en richtte het in met gebiedseigen begroeiing. 

De Lansing in ecologisch evenwicht
In De Lansing vestigden zich vervolgens een bijzondere populatie van planten en dieren, waaronder krabbenscheer, gele lis, orchideeën, ringslangen, bunzingen, rugstreeppadden, karpers en snoeken. Ook ijsvogels en uilen nestelen jaarlijks in het gebied. De heer Van Leeuwen draagt zorg voor een ecologisch evenwicht in en om ‘zijn’ natuurgebied. Tot op heden zorgt hij nog steeds voor de coördinatie en uitvoering van het onderhoud en beheer.

Op beperkte schaal verhuurt de heer Van Leeuwen de eilandjes aan natuurliefhebbers die meehelpen met het onderhoud. Hiermee genereert hij inkomsten voor de aanleg en het onderhoud van het gebied. Hij leert de huurders hoe ze de natuur kunnen onderhouden en beschermen. Vrijwel wekelijks verzorgt de heer Van Leeuwen rondleidingen per boot, waarbij hij uitleg over het natuurbeleid geeft.

De gemeente profiteert van deze natuur, de omliggende kwekerijen profiteren van de waterberging, de dagrecreanten genieten van dit kleine paradijs. Zonder de heer Van Leeuwen was dit unieke stukje natuur De Lansing er niet gekomen. 

In het zonnetje
Vanwege zijn grote inzet werd de heer Jan van Leeuwen vandaag in het zonnetje gezet, en geëerd met deze prachtige onderscheiding. “Gezien uw uitzonderlijke inzet voor De Lansing heeft het de Koning behaagd in te stemmen met de voordracht om u bij Koninklijk Besluit te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau,” vertelde burgemeester Van Heijningen. “De grond van dit besluit ligt in uw verdiensten voor de samenleving en de grote meerwaarde die dit heeft voor heel veel mensen. Gefeliciteerd meneer Van Leeuwen! Een Koninklijke Onderscheiding wordt niet zomaar verleend. Het is een erkenning van zeer hoog niveau voor bijzondere persoonlijke verdiensten.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter