Overlast wordt steeds groter in Reeuwijks Plassengebied

‘Hangjongeren’, zuipschuiten, zwerfafval, snelheidsovertredingen én vooral veel geluidsoverlast. Steeds meer bewoners en eigenaren van recreatiewoningen rondom de Reeuwijkse Plassen ervaren grote hinder. Sinds de gemeente inzet op meer toerisme, neemt ook de overlast evenredig toe. Vooral in het weekend gaan de speakers in de boten vaak op maximaal, maar ook de veiligheid van zwemmers baart grote zorgen. Vriendelijk vragen of het wat rustiger kan, ontaardt regelmatig in een grote mond of intimiderend gedrag. “Waarom wordt hier niet gehandhaafd?”, is een veel gehoorde opmerking.

Volgens Peter Blanken, voorzitter van Stichting VEEN, is handhaving niet zo eenvoudig als het lijkt, maar hij herkent en begrijpt de klachten. “Er zou inderdaad beter en meer gehandhaafd moeten worden en dit is ook een van de punten die wij continu onder de aandacht van de gemeente brengen”.

Ontstaan Stichting Veen
Stichting VEEN staat voor ‘Vereniging Eigenaren En Natuurontwikkeling’ en is ontstaan vanuit een meningsverschil in de tweede helft van de vorige eeuw tussen de toenmalige gemeente Reeuwijk en de eigenaren van de plassen.

Blanken legt uit dat sinds de vervening van de Reeuwijkse Plassen er in het gebied een voor Nederlandse begrippen bijzondere juridische status is ontstaan. Het merendeel van de plassen, met uitzondering van de surfplas, is namelijk particulier eigendom. In de jaren 60 was het Reeuwijkse gemeentebestuur van plan om vaarvergunningen uit te geven, maar hiertegen kwamen de rechtmatige eigenaren in opstand. ‘De gemeente was geen eigenaar en had dan ook niet het recht om dit te doen’, luidde het protest.

Uit dit conflict ontstond eind jaren negentig de stichting VEEN, die tot vandaag nog het mandaat van de gemeente heeft de vaarontheffingen uit te geven. De opbrengsten hiervan stromen grotendeels terug naar VEEN, die tot voor kort hiermee bijvoorbeeld de stimuleringsregelingen financierden, waarop bewoners een beroep konden doen voor een bijdrage aan het oeveronderhoud.

Inmiddels zet de stichting actief in op het stimuleren en aanleggen van natuurlijke oevers en op het onderhoud en beschermen van de eilandjes in de plassen.

Bijdrage aan handhaving
Daarnaast draagt de stichting jaarlijks zo’n € 9.000, – bij aan de handhaving in het plassengebied door de gemeentelijke BOA’s, die hierin worden ondersteund door de politie.

“Zo bekostigden wij vroeger het ‘bootje’ van de BOA’s,” licht Blanken toe, “inmiddels vervangen door twee moderne snelle boten, waarvan een eigendom is van de politie, de ander van de gemeente”.

Volgens Blanken, zelf voorheen officier van justitie, biedt de landelijke regelgeving, voldoende dekking om overtreders aan te pakken. Ook binnen de regels van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is terug te vinden dat het verboden is om geluidsoverlast te veroorzaken.

Administratieve code ontbreekt
Voor snelheidsovertredingen op de plas is met name de politie verantwoordelijk, maar in tegenstelling tot overtredingen op de weg, ontbreekt er een landelijke administratieve code voor op het water. Die is noodzakelijk om een proces verbaal te kunnen uitschrijven. Verbaliseren wordt hierdoor een tijdrovend ingewikkeld klusje voor een agent en wordt daarom vaak achterwege gelaten. De oplossing hiervoor ligt dan ook niet bij de gemeente, maar bij de landelijke overheid.

Voor de BOA’s bieden de plaatselijke verordeningen voldoende ruimte om daadkrachtig op te treden, bijvoorbeeld door het uitschrijven van administratieve boetes. Blanken ziet hier duidelijk verbeterpunten liggen, waarop de gemeente regelmatig wordt aangesproken.

12 Reeuwijkse Plassen
Binnenkort gaat VEEN op in een nieuwe stichting ’12 Reeuwijkse Plassen’, die een andere organisatiestructuur krijgt met een toezichthoudende plassenraad en een driekoppig bestuur. De surfplas, als dertiende plas valt hierbuiten, omdat deze wel eigendom is van de gemeente. Peter Blanken draagt dan het stokje over aan de nieuwe stichting.

Voorlopig ligt de bal dus bij de gemeente, die door het beter en effectiever inzetten van het handhavingsapparaat een groot deel van de hinder al zou kunnen wegnemen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter