Voor een schip zonder roer is iedere wind een tegenwind

Ruim twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar met de veelzeggende titel ‘Eerlijk aan de slag’. De coalitiepartijen SGP, VVD, CDA en D66 spreken de hoop uit deze bestuursperiode vol energie verder te bouwen aan een mooie gemeente waar het fijn is te wonen, te leven, te werken en de verblijven.

Rode draad in het akkoord is een nieuwe bestuursstijl gekenmerkt door openheid en transparantie. Het nieuwe college dat binnenkort geïnstalleerd wordt, zet in op het voeren van debatten samen met de gemeenteraad en uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een breed draagvlak voor voorstellen. De ruimte voor deze wederzijdse inbreng moet dit coalitieakkoord gaan geven.

‘Niet alles kan’
Tegelijkertijd worden er geen doekjes omgewonden. De financiële situatie van de gemeente is alles behalve rooskleurig en zal gaan vragen om scherpe keuzes, die niet altijd even prettig zullen zijn voor de betrokkenen. In het voorwoord wordt al duidelijk gemaakt dat ‘niet alles (meer) kan’, terwijl op hetzelfde moment de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de financiële vraagstukken bij alle politieke partijen in de gemeenteraad wordt gelegd. Ook bij de oppositie.

Naast de gemeenteraad staat de samenwerking met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners de komende jaren centraal.

Voor een schip zonder roer is iedere wind een tegenwind

(oud-hollands gezegde)

Stevige vraagstukken
De vraagstukken die op het bordje van de nieuwe coalitie liggen zijn niet gering. Naast een gemeentelijke organisatie die in de afgelopen jaren niet adequaat heeft gefunctioneerd en op zoek is naar nieuwe kaders, het financiële herstelplan dat uitvoering moet gaan krijgen en het vertrouwen van inwoners dat op veel dossiers in de afgelopen jaren verloren is gegaan, zullen de nieuwe wethouders onder aanvoering van binnenkort eveneens een nieuwe burgemeester de komende jaren laten zien dat de beste stuurmannen dit keer niet alleen aan wal staan.

Het coalitieakkoord is hier te vinden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter