Inwoners geven nuttige input op beleid provincie

Inwoners gingen tijdens het evenement In gesprek voor een beter Zuid-Holland, ook wel bekend als de verantwoordingsdag, met de provincie in gesprek over het provinciale beleid van afgelopen jaar.

Er werden volop vragen gesteld, ideeën uitgewisseld en gediscussieerd met de aanwezige politici en beleidswerknemers rondom de thema’s bereikbaarheid, economie, energie, leefomgeving, natuur en wonen.

Een deelnemer aan de gesprekstafel natuur: “Het was erg nuttig. We hadden een goed open gesprek aan mijn tafel waarbij ik al mijn vragen over natuurbeleid aan de medewerkers van de provincie kon stellen. Ik snap nu beter wat de provincie doet en wat voor moeilijke taak de provincie heeft, zo tussen allerlei overheidslagen in. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!”

Er waren ook kritische inwoners. Een deelnemer van de gesprekstafel leefomgeving zei: “Ik doe vaak mee aan dit soort sessies maar er gebeurt daarna niets.” En een beleidsexpert bij de gesprekstafel over economie geeft aan: “Het is goed om input te krijgen op je werk, van de inwoners waar je het voor doet.”

Provinciale Statenlid Rosalie Bedijn (PvdA) nam plaats aan de tafel verduurzaming gebouwde omgeving en vertelt: “Het liefst willen we natuurlijk alles. Zowel het behoud van natuur als investeren in woningen, cultureel erfgoed onderhouden maar ook nieuwe wegen aanleggen. Helaas moeten we keuzes maken met het beperkte budget dat er is waardoor ons werk best lastig is. Dit zie je ook terug in de resultaten van de verantwoordingsdag. Er is meer dan voldoende werk voor de provincie!”

Bekijk de tekening gemaakt door Nadine Haagmans van Bord & Stift. Deze laat zien waarover de gesprekken gingen.

Algemene aanbevelingen
Aan 12 verschillende tafels werden gesprekken gevoerd. Hierbij beantwoordden experts vanuit de medewerkers van de provincie en politici de vragen van inwoners. Een aantal aanbevelingen werden vaker genoemd aan de verschillende tafels.

Inwoners zijn niet goed bekend met de activiteiten van de provincie. Het is wenselijk dat de provincie meer zichtbaar is en meer communiceert over wat zij doet.

De provincie houdt zich met heel veel activiteiten bezig en mag zich meer focussen op specifieke doelen.

Er moet meer worden nagedacht over een lange termijnvisie.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten?
De opbrengsten worden op 15 juni tijdens het debat van de verantwoording gebruikt door politici van de provincie.

Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) leggen dan verantwoording af over het provinciale beleid van afgelopen jaar. Provinciale Staten (de volksvertegenwoordigers) stellen hierover kritische vragen. De uitkomsten van het evenement In gesprek voor een beter Zuid-Holland worden hierbij meegenomen.

Het debat kan live of digitaal worden bijgewoond. Blijf op de hoogte blijven van de debatten die de Provinciale Staten voeren. Vanaf 1 juni vind je ook hier meer informatie over het Debat van de Verantwoording.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter