Aanvraag: Structurele subsidie activiteiten 2023

DIGITALEBODEGRAAFSEKRANT

Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven en telt vele (vrijwilligers)organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de versterking van de kracht van onze samenleving. De gemeente kan organisaties en inwonerinitiatieven subsidiëren die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd zouden kunnen worden.

Voor wie is de structurele subsidie bedoeld?
Organiseert u jaarlijkse activiteiten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Subsidies kunnen verleend worden voor activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en maatschappelijke dienstverlening.
 

  • U kunt een structurele subsidie aanvragen voor jaarlijkse activiteiten.
  • Uw aanvraag voor de structurele subsidie moet vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, bij de gemeente binnen zijn.
  • De aanvraag voor de structurele subsidie voor 2023 moet dus vóór 1 juni 2022 aangevraagd worden.
  • Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, beslist het college van B&W over de subsidieaanvraag.

Wat zijn de voorwaarden?
Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Hiervoor kunt u de Algemene Subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 nalezen. Ook zijn er nadere (beleids)regels vastgesteld op een aantal onderwerpen. U kunt deze informatie vinden via  www.bodegraven-reeuwijk.nl/subsidie. Neem bij vragen of twijfels contact met ons op.

Hoe vraagt u de structurele subsidie aan?
Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en wilt u subsidie aanvragen? Vul het digitale subsidie aanvraag formulier in.

Subsidie aanvragen

Update: schriftelijk uitstel aanvragen
Voor aanvragen voor structurele subsidie voor 2023 is een nieuw formulier op de gemeentepagina geplaats. Dit vervangt het eerdere formulier waar een verkeerde datum in stond.  U dient uw subsidie aanvragen in te dienen voor 1 juni 2022.  Lukt het niet om de subsidie voor deze datum aan te vragen dan kunt u bij de gemeente schriftelijk uitstel aanvragen voor 1 juni. Dit uitstel loopt tot 1 augustus 2022. U kunt dit doen via  info@bodegraven-reeuwijk.nl.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp