Mijnklimaatpartij: vergroot Limespark en Reeuwijkse Hout

Het gezicht van #mijnklimaatparetij krijgt steeds meer vorm. Niet in de gemeenteraad gekozen, maar onverminderd actief als lokale beweging om de opwarming van de aarde te stoppen. Alle suggesties uit de meet-up over bomen planten zijn op een rij gezet, besproken met woordvoerders in de gemeenteraad in een Klimaat Beraad, en als initiatief voorstel bij de gemeenteraad neergelegd. 
 
Van de gemeenteraad wordt gevraagd om 73 hectare aan te wijzen waarop in de komende jaren 200.000 bomen kunnen worden geplant. Uit de gesprekken met burgers en bedrijven doet mijnklimaatpartij de suggestie om het Limespark veel robuuster te maken, en het Reeuwijkse Hout oostwaarts uit te breiden, tussen Surfplas en A12 in. Ook het Bodegraafse Bos kan wel een grotere schaal krijgen.

SGP-raadslid Gerrit Weerheim biedt een zelf opgekweekte Moeraseik aan als bijdrage aan het bomen planten.

Daarbij wijst de klimaatbeweging er op dat dit de gemeente geen geld hoeft te kosten. Het aangewezen terrein kan door anderen worden opgekocht, zoals Land van Ons, Staatsbosbeheer of een op te richten lokale coöperatie. Ook het aanplanten van de bomen kan vanuit de samenleving georganiseerd worden, door het deels “kinderbos” te maken waar kinderen voor hun eigen toekomst enkele bomen planten, en door aan te sluiten bij de actie “meerbomen.nu” van Urgenda.

Mijnklimaatpartij richt zich als beweging niet in de eerste plaats op de overheid. Voorzitter Jaap de Vries van de meet-up groep bomen planten: “”Heel veel acties die daaruit voortkomen zullen wij zelf doen”. Hij noemt daarbij: 

Aan iedere school een klimaatboom geven om op of nabij het schoolplein te planten;
Aan alle bedrijven vragen één parkeerplek op te heffen (meer op de fiets naar het werk komen, meer thuis werken) en op die plaats een boom planten;
Iedereen oproepen in de eigen tuin een boom bij te planten;
Boeren te vragen om extra bosschages aan te leggen zoals die er ook traditioneel waren (geriefbosjes) en houtwallen.

Er sluiten zich nog steeds mensen aan bij dit initiatief om het mee uit te voeren. Wie dat ook wil doen kan zich daarvoor aanmelden bij  voorzitter Jaap de Vries, of via de website  www.mijnklimaatpartij.nl

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter