CU stelt college schriftelijk over eenmalige energietoeslag

De fractie van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk heeft vragen gesteld aan het college m.b.t. de uitbetaling van de energietoeslag. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft onlangs het budget verhoogd voor hulp aan gezinnen met een smalle beurs bij het betalen van hun stijgende energierekening.(Zie o.a. Binnenlands Bestuur van 28 april 2022).

Met deze extra gelden zijn de financiële randvoorwaarden ingevuld en kunnen gemeenten de huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van 800 euro verstrekken. Er zijn gemeenten die o.a. vanwege de financiële risico’s voor de gemeente nog niet het volledige bedrag hebben uitgekeerd.

De fractie van de ChristenUnie vraagt het college naar de stand van zaken in onze gemeente. Heeft onze gemeente het volledige bedrag van de energietoeslag uitgekeerd en is de energietoeslag ook uitgekeerd aan niet-bijstandsgerechtigden met een inkomen
lager dan 120 procent van het sociaal minimum.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter