Inwoners meer stimuleren afval beter te scheiden

Het kabinet vindt dat gemeenten een grotere inspanning moeten gaan leveren om meer en vooral beter afval te scheiden. Dat is de inhoud van het vernieuwde VANG-programma dat afgelopen week door staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het blijft bij de wens, want een aangescherpt beleid komt er niet.

VANG staat voor ‘Afval naar Grondstof’ en heeft als doel de hoeveelheid restinval per inwoner terug te dringen naar 100 kilo. Bij de introductie van het programma in 2012 stond dit cijfer nog op 255 kilo per inwoner, maar lijkt na acht jaar te stagneren rond de 180 kilo.

Ook wat betreft het scheiden van afval zijn grote stappen gemaakt. Inmiddels wordt 60 procent van het huiselijk afval gescheiden. Het beoogde percentage ligt op 75 procent. In mei worden de cijfers bekend over 2021, maar in 2020 stond de teller voor Bodegraven-Reeuwijk op 124 kg per inwoner en het percentage afvalscheiding op 77%. We doen het als gemeente dus niet slecht.

Tegelijk blijkt uit de cijfers dat de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen steeds slechter wordt en meer vervuild. Vooral lege pizzadozen zijn een groeiend probleem. Maar weinig inwoners weten dat deze vette dozen niet in bij het ‘oud papier’, maar bij het restafval moeten. Ook de kwaliteit andere afvalstromen, zoals bijvoorbeeld het GFT, neemt af met als gevolg dat afvalverwerkers steeds vaker partijen afkeuren en de kosten voor gemeenten steeds hoger worden.

Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat ontbreekt het veel gemeente aan inzicht in de kwaliteit van de afvalstromen. De inzet is dat gemeenten de komende jaren meer inspanningen gaan verrichten om meer afval apart te houden en inwoners beter stimuleren het afval in de juiste afvalbak te doen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat inzetten op afvalscheiden bij de bron (huishoudens) veel betere resultaten boekt en goedkoper is dan nascheiding. Bovendien blijkt de kwaliteit van nagescheiden kunststoffen vele malen minder vanwege geur en vervuiling door etensresten

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter