PvdA bezorgd over aandeel sociale woningbouw in nieuwe projecten

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk betwijfelt of de gemeentelijke nieuwbouwplannen, waaronder De Wijde Wiericke in Nieuwerbrug, Groendijck in Driebruggen en Julianastraat 15, wel voor 25 procent bestaan uit sociale woningbouw.

De woonvisie van de gemeenteraad schrijft dat aandeel – eerder 20 procent – niet zonder reden voor: “Er is grote behoefte aan betaalbare woningen voor inwoners met een laag inkomen”. De schaarse bouwruimte moet volgens de sociaaldemocraten juist ook worden benut voor het bouwen van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen voor die groep woningzoekenden.

In de communicatie over de bouwovereenkomsten zou niets staan omtrent het aandeel van de sociale woningbouw in de projecten. De fractie wil van burgemeester en wethouders “aantallen en percentages” vernemen uit de bouwprogramma’s van het afgelopen halfjaar. Mocht de norm van een kwart sociale bouw niet zijn gehaald, dan moet uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen duidelijk worden waarom niet, en hoe dat eventueel wordt gecompenseerd. Bij monde van raadslid Monique Jonker-Verbakel wil de fractie verder weten of er met de ontwikkelaars vaste verkoopprijzen zijn afgesproken “zodat de te realiseren woningen ook financieel bereikbaar blijven voor de doelgroep”.

Vorig jaar bleek dat de prijzen voor starterswoningen aan de Korte Waarder in Nieuwerbrug uiteindelijk veel hoger uitkwamen dan was bedoeld. De ontwikkelaar had die prijzen tussentijds opgedreven van 215 tot 269.000 euro. Het college sprak toen van een “onbehoorlijke praktijk”, maar kon achteraf weinig uitrichten omdat er geen verkoopprijzen waren vastgesteld.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter