Mesdagstraat afsluiting

Uit de notulen van het college van B&W van deze gemeente las ik in het verslag van week 14 dat de wethouder verkeer akkoord is gegaan met het advies om de kruising Mesdagstraat/vanStaverenstraat af te sluiten met een fietsvoorziening, lees paaltjes. Let wel, het is een erftoegangsweg, voor alleen maar woningen. Dit allemaal naar aanleiding van een proef die al eerder gehouden is, omdat een groep bewoners de Mesdagstraat, hun eigen straat dus, “onveilig” vonden, er werd te hard gereden, het rijgedrag was een punt en het was onoverzichtelijk. Nou zo zijn er wel veel meer straten in Reeuwijk en vermoedelijk ook in de andere kernen…. Ook allemaal afsluiten omdat een minderheid klaagt???

Een deel van de “overlast” zou mede veroorzaakt zijn door sluipverkeer vanwege de aanwezige winkels in de Van Staverenstraat. Wellicht is de renovatie (sedert oktober 2021) van de Rietveldwoningen hier dan wel de boosdoener omdat er regelmatig in de Van Staverenstraat grote vrachtwagens met aanhanger staan te laden en lossen. Ja dan kan ik me voorstellen dat men even omrijdt, dus feitelijk een tijdelijke oorzaak en het probleem lost zich vanzelf weer op.

Maar het meest bezorgd ben ik over deze toezegging tot afsluiting, er zijn vele straten met identieke “problemen”, en dan vele malen erger dan die Mesdagstraat waar eigenlijk alleen bewoners en bezorgdiensten komen. Neem bijvoorbeeld in Reeuwijk het Treebord, veel doorgaand verkeer, veel vrachtverkeer, veel fietsers op de weg, veel kinderen richting zwembad en scholen. Er wordt regelmatig op Facebook over geklaagd dat het daar zo gevaarlijk is. Treebord is óók een 30 km zone, er wordt óók te hard gereden, kent óók onoverzichtelijke bochten, is óók een onveilige leefomgeving. Helaas is het wel een ontsluitingsweg. Net zoals de Zoutmansweg en Raadhuisweg ontsluitingswegen zijn en waar straks ook de fietsers op de weg gedirigeerd worden. Dus wethouder, mijn nadrukkelijke advies is om de situatie te laten zoals het is en geen aanvullende maatregelen te treffen die een precedentwerking zouden kunnen gaan worden. Dan kan namelijk half Reeuwijk wel afgesloten gaan worden.

Handhaving en gedrag. Misschien is één van de oorzaken wel te weinig handhaving, en een ander is toch vooral het gedrag van onze eigen dorpsbewoners, zowel automobilisten als scooter/bromfiets bestuurders, zij bepalen voor een groot deel de veiligheid en leefbaarheid in en rondom onze straten.

Cornelis Hagen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter