Dit college pleegt met de publicatie van dit in mijn ogen pure verkiezingsfraude

Als men het eerder had gepubliceerd dan was er een afstraffing van de coalitie partijen geweest. Wellicht ook een lagere opkomst. Dus misschien moeten we, met de kennis van deze minachting voor de kiezers/burgers, deze verkiezing maar eens over doen? Besparing op rioleringen en verhoging van de ozb zou geen lastenverhoging voor de burger betekenen? Lariekoek!! Naderhand moet er ook weer (extra)geïnvesteerd worden in de rioleringen en betaald de burger alsnog de hogere lasten. Want kostendekkend…..

Cyclus gaat investeren mbt ondergrondse afvalcontainers omdat de gemeente € 773,000 niet wil of kan lenen. Dus de kosten via Cyclus gaan omhoog en omdat afval kostendekkend moet zijn, gaat de burger gewoon extra betalen. Ook al omdat Cyclus tegen een hogere rente moet lenen dan dat de gemeente lenen kan.

En wat betekent de opmerking: “In dat geval financiert een andere partij de benodigde investering, bijvoorbeeld om een milieustation te realiseren” in het stuk? Gaat wethouder Oskam daar ook verder met Cyclus of een andere partij in zee en haalt hij zo zijn eigen zin? Ondanks dat de gemeenteraad anders heeft beslist?

Veel van de verkiezingsbeloften door diverse partijen kunnen dus, net als het vertrouwen in de lokale politiek, in het afvoerputje. Geld voor extra investeringen? Vergeet het maar volgens de herstelplannen: ”Op basis van de financiële analyse en voorgestelde oplossingsrichtingen in dit herstelplan heeft het college drie scenario’s ontwikkeld om het financieel herstel vorm te geven. Deze opgenomen als scenario 1: ‘Laag’, scenario 2: ‘Middenweg’ en scenario 3: ‘Ambitieus’. “ In het scenario ”Laag” betekent dit 3 miljoen minder investeren, 0,5 miljoen bezuinigen en de OZB met 2% bovenop de inflatie verhogen. Bij “Middenweg” respectievelijk 4 en 1 miljoen bezuinigen en OZB verhogen met 10% + inflatie.

Bij “Ambitieus”respectievelijk 5 en 1,5 miljoen bezuinigen en OZB verhogen met 16% + inflatie.

Kortom hoe je het ook went of keert, de burgers gaan een fors gelag betalen hetzij in fors verhoogde lasten of in minder investeringen door de gemeente. Tja, ergens wel logisch dat dit plan dus na de gemeenteraadsverkiezingen pas is gepubliceerd, want dit is een boodschap die de kiezer zeker niet zoal waarderen! Blijft open de vraag: Wie wisten hier van? De wethouders in ieder geval, maar daar hoorde je ze niet over tijdens de verkiezingen. Daarmee is de verkiezingsfraude of in ieder geval bedrog dus wel bewezen, in ieder geval de minachting voor de burgers, maar ook voor de gemeenteraad. Schandalig! En dan als ingezonden stuk insturen, niet eens via een Raadsinformatiebrief…

Cornelis Hagen

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp

Column:

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp