Mijnklimaatpartij: méér woningen, natuurinclusief bouwen

Er moeten in ieder dorp méér woningen gebouwd worden in de komende jaren. mijnklimaatpartij  wil de dorpen goed ondersteunen, en de kracht overeind houden. Dan moet wie daar opgroeit er ook kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de nieuwe woningen er vooral moeten zijn voor starters en voor wie niet kan kopen. 

mijnklimaatpartij wil daarom na de verkiezingen snel nieuwe afspraken maken met de woningcorporaties. Lijsttrekker Martien Kromwijk kent die wereld als geen ander: “Zij hebben door het afschaffen van de verhuurdersheffing meer geld beschikbaar. Dus snel nieuwe afspraken maken met hen. Meer woningen, juist ook voor de starters uit de eigen dorpen. Dat kan, het is in andere gemeenten al gedaan. Dus graag ook in onze dorpen”. Als stok achter de deur wil mijnklimaatpartij ook wel steun uitwerken voor het eerdere idee van Valentijn Zoomers om een nieuwe lokale wooncoöperatie op te richten.  

Er zijn voorlopig genoeg locaties voor de bouwplannen. Nieuwe bouwplannen in het groen vragen volgens mijnklimaatpartij om een zorgvuldige afweging of ze natuurinclusief ontwikkeld kunnen worden. “We zijn niet per se tegen het opschuiven van de bebouwing. Maar zullen dan wel de effecten op het klimaat, natuur en biodiversiteit goed moeten onderzoeken. En kijken of we per saldo voordeel kunnen behalen. Door energie+ woningen te bouwen, die zelfs energie leveren. En laten we ook eens kijken naar houtbouw, waarmee CO2 wordt opgeslagen”, aldus Martien Kromwijk.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp