Problemen riolering Weideveld, bewoners luiden noodklok

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vragen de bewoners van de wijk Weideveld in Bodegraven wat hun eigenlijk boven het hoofd hangt’. Volgens het wijkteam Bodegraven-Zuid zijn de problemen groot. Zowel voor wat betreft het hoofdriool als de aansluitingen op de woningen. Bewoners ervaren regelmatig problemen rondom  ‘nare verstoppingen en vieze lucht. Er zou zelfs sprake zijn van milieudelicten. Het riool loost bij veel regen zijn overstort op het oppervlaktewater, waardoor regelmatig menselijke uitwerpselen in de sloten drijven.

Volgens het Wijkteam zijn deze klachten bekend bij de gemeente en heeft inmiddels onderzoek plaats gevonden. ‘Merkwaardig genoeg schijnt de rapportage hierover onder geheimhouding te vallen’, stellen ze. In verschillende koopcontracten zijn bovendien clausules opgenomen waarin de bewoners aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke kosten. Ook wanneer het zou gaan om aansluiting op het hoofdriool. Het team vreest dat herstelwerkzaamheden ingrijpend en kostbaar zullen zijn en dat bewoners hier uiteindelijk voor moeten opdraaien.

Op verschillende punten in de wijk, onder andere rondom de Akkermunt, ligt het riool op 7 meter diepte en op meerdere plaatsen is er sprake van verzakking. In de brief wordt verwezen naar ‘slechte en te vette kei’ die tijdens de bouw gebruikt is bij terugplaatsen van de grond. Hierdoor is op meerdere locaties een veel te hoge grondwaterstand onder de huizen ontstaan, waardoor de klachten alleen maar verergeren.

Het Wijkteam Bodegraven Zuid vraagt zich in de brief hardop af hoe het e.e.a. allemaal zit en vooral hoe het nu opgelost gaat worden. Wie is eigenlijk binnen de gemeente verantwoordelijke voor deze toestand, waar kunnen inwoners nu eigenlijk terecht en vooral waarom opnieuw een geheim rapport.

De volledige brief is hier te lezen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter