Die Bodegraven-Boog is er nog lang niet

Al enige tijd probeert het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het voor elkaar te krijgen dat de aanleg van de Bodegraven Boog op de politieke agenda in Den Haag komt te staan. De extra op- en afrit van de A12 was niet alleen een van de stokpaardjes van voormalig VVD wethouder Inge Nieuwenhuizen. Ook richting de verkiezingen is het een belangrijk campagnepunt van de VVD Bodegraven-Reeuwijk. Toch lijkt hier vooral de vader de wens van de gedachte te zijn. Die Bodegraven-Boog is er nog lang niet.

Samen met het regionale verkeersproject Beter Bereikbaar Gouwe werd de Bodegraven-Boog in het november 2021 op tafel gelegd bij de minister als randvoorwaarden voor het aanpakken van de verkeersproblematiek in de regio. Volgens Nieuwenhuizen, inmiddels burgemeester in de gemeente De Wolden, stond de aansluiting N11-A12 op een in de top 20 van economische knelpunten. Ook zou het ministerie toen al een onderzoek hebben gedaan met voorgestelde oplossingen.

“Op dat punt zijn we nog lang niet aangekomen”, is de reactie van Inge Rijgersberg , woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op vragen van EDGH.nl. Volgens de woordvoerder is de boog bij Bodegraven een wens van gemeente en Provincie Zuid-Holland. Eerder is met de regio afgesproken dat áls er een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning start, varianten met en zonder de boog worden onderzocht. Bij het verdelen van het geld uit het mobiliteitsfonds wordt afgewogen of er geld wordt vrijgemaakt voor deze verkenning. Hierover is nog geen besluit genomen.

MIRT in het kort
In het MIRT komen rijksprojecten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting samen. Dit zijn wegenprojecten, maar ook projecten op het gebied van bijvoorbeeld water en spoor. Het MIRT heeft, met name om alle projecten tegelijkertijd te kunnen wegen en beoordelen, vaste momenten voor weging, beoordeling en besluitvorming. Hierbij wordt gekeken naar maatschappelijke kosten en baten van de verschillende projecten. Een belangrijk moment in de besluitvorming vindt altijd plaats in het najaar. Na Prinsjesdag worden in bestuurlijke overleggen, in samenwerking met het ministerie van BZK (gezien hun rol in de ruimtelijke inrichting) de investeringsafspraken gemaakt. Afgelopen jaar was gezien de demissionaire status van het kabinet het niet mogelijk investeringsafspraken te maken en deze worden daarom aankomend najaar weer gemaakt.MIRT in het kortIn het MIRT komen rijksprojecten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting samen. Dit zijn wegenprojecten, maar ook projecten op het gebied van bijvoorbeeld water en spoor. Het MIRT heeft, met name om alle projecten tegelijkertijd te kunnen wegen en beoordelen, vaste momenten voor weging, beoordeling en besluitvorming. Hierbij wordt gekeken naar maatschappelijke kosten en baten van de verschillende projecten. Een belangrijk moment in de besluitvorming vindt altijd plaats in het najaar. Na Prinsjesdag worden in bestuurlijke overleggen, in samenwerking met het ministerie van BZK (gezien hun rol in de ruimtelijke inrichting) de investeringsafspraken gemaakt. Afgelopen jaar was gezien de demissionaire status van het kabinet het niet mogelijk investeringsafspraken te maken en deze worden daarom aankomend najaar weer gemaakt.

Hoe groot de wens ook is van het college en de provincie om de Bodegraven-Boog te realiseren, voorlopig is er in Den Haag nog niet eens besloten of er zelfs een verkennend onderzoek gaat komen. Het wachten is in ieder geval tot september, wanneer de regering nieuwe investeringsafspraken bekend maakt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp