Adviesraad Sociaal Domein Bodegraven-Reeuwijk geïnstalleerd

Dinsdag 22 februari heeft het college van Burgemeester en Wethouders de leden van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Bodegraven-Reeuwijk, onder voorzitterschap van Marlou Min, officieel geïnstalleerd.

De adviesraad is ontstaan uit het samengaan van de Wmo-raad en Stichting Puree en heeft als taak het college, de beleidsmedewerkers van de gemeente en de gemeenteraad gevraagd én ongevraagd advies te geven over vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet

De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om burgers te betrekken bij de uitvoering van deze wetten en het instellen van deze adviesraden voor het sociaal domein vloeit dan ook rechtstreeks voort uit deze opdracht. Bodegraven-Reeuwijk loopt hier zeker niet mee voorop. Sinds 2015 zijn al veel gemeenten in Nederland voorgegaan.

Het verschil met de nu opgeheven Wmo-raad is dat het werkterrein veel breder is geworden. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt door de ogen van de burgers en inwoners gekeken naar de uitvoering van het gemeentebeleid. Waar gaat het fout en waar liggen verbeterpunten. Bij het opstellen van adviezen kan zowel gebruik worden gemaakt van deskundigen, maar ook van ervaringen van mensen die vaak in een kwetsbare positie verkeren. Het geven van een stem aan deze mensen is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen.

Daarbij gaat het nadrukkelijk niet om burgers met individuele klachten, maar als steeds dezelfde klacht opduikt, komt de raad wel in beweging en gaat op onderzoek uit. Het adviesorgaan moet op deze manier garant staan voor een gemeentelijk sociaal beleid dat beter aansluit op de behoeften en problematiek van inwoners.

Voorzitter Marlou Min is zeker geen onbekende op het terrein van sociale problematiek. Tot juni 2019 was zij voorzitter van Vota (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie). Een onafhankelijke stichting in de Bodegraven-Reeuwijk waar inwoners kunnen aankloppen wanneer zij financieel in problemen dreigen te raken. Op dit moment is Min nog als vertrouwenspersoon bij de stichting betrokken.

Naast Marlou Min, maken ook Erna Zoomers-Heemskerk, Cora Postema, Jolanda Gerbrandts en Jan Hoogendoorn deel uit van de Adviesraad Sociaal Domein.

Meer informatie over het Adviesorgaan Sociaal Domein is hier te vinden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp