Opmars internetwinkelen zet door en grootste binnensteden verliezen terrein

Meer dan 180.000 enquêtes werden geanalyseerd in het onderzoek naar het functioneren van centrum- en winkelgebieden in de Randstad en Noord-Brabant. De onderzoeksresultaten werden donderdag 17 februari gepresenteerd tijdens het online symposium Koopstromenonderzoek 2021.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

  • De opmars van het internetwinkelen zet onverminderd door
  • Er wordt minder recreatief gewinkeld
  • De grootste binnensteden verliezen terrein
  • Er wordt meer doelgericht gewinkeld
  • Winkels maken plaats voor horeca en ontspanning en (transformatie naar) woningen
  • De trend van lokaal kopen zet niet door
  • Er zijn grote lokale verschillen te zien in recreatieve bestedingen

Krachtige en vitale centra in provincie Zuid-Holland
De resultaten van het onderzoek laten zien dat het belangrijk is om in gezamenlijkheid te blijven werken aan levendige centra. In de centra waar minder behoefte is aan winkels, kan het toevoegen van andere consumentgerichte functies, horeca, lokale ambachten en woningen toch zorgen voor een blijvend en levendig hart van de wijk, stad of dorp. Daarbij is het ook van belang leegstand aan te pakken en detailhandel te concentreren in de centra. De provincie Zuid-Holland voert daarom een actief ruimtelijk detailhandelsbeleid.Krachtige en vitale centra in provincie Zuid-HollandDe resultaten van het onderzoek laten zien dat het belangrijk is om in gezamenlijkheid te blijven werken aan levendige centra. In de centra waar minder behoefte is aan winkels, kan het toevoegen van andere consumentgerichte functies, horeca, lokale ambachten en woningen toch zorgen voor een blijvend en levendig hart van de wijk, stad of dorp. Daarbij is het ook van belang leegstand aan te pakken en detailhandel te concentreren in de centra. De provincie Zuid-Holland voert daarom een actief ruimtelijk detailhandelsbeleid.

Daarnaast biedt de provincie bijvoorbeeld ook subsidies om onderzoek te doen naar het verbeteren van centra, wordt onderlinge samenwerking in centra gestimuleerd en zet de provincie in op kennisdeling. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Hiermee bieden wij een mooi pakket om de detailhandelsstructuur en de centra in Zuid-Holland toekomstbestendig, vitaal en krachtig te houden en te maken. De resultaten van het Koopstromenonderzoek 2021 helpen ons om steeds weer ons beleid te toetsen en waar nodig aan te scherpen. Daar gaan we ook nu weer mee aan de slag.”

Het Koopstromenonderzoek 2021
Het Koopstromenonderzoek 2021 werd uitgevoerd door I&O Research, BRO en Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco) in opdracht van de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland, de provincie Utrecht en de provincie Noord-Brabant. In deze provincies woont 60% van alle Nederlandse huishoudens. Aanvullend deden ook de gemeenten in het Gelderse Rivierenland en de gemeenten Almere en Lelystad mee, met daaromheen een randgebied inclusief delen van België.

Het KSO2021 levert nieuwe data en inzichten op over het functioneren van de detailhandel en winkelgebieden in het onderzoeksgebied, aan de hand van het koopgedrag en het oordeel van consumenten. Nieuw is dat in het onderzoek niet alleen de detailhandel wordt meegenomen, maar ook de horeca. Er zijn in de onderzoeksperiode (september en oktober 2021) 186.000 enquêtes afgenomen. Met de keuze voor deze onderzoeksperiode was ook voor het eerst de invloed van corona op ons winkel- en horecagedrag goed te meten. Meer informatie vind je op www.kso2021.nl.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp