Plaats voor veel groen en discussie rondom parkeerplaatsen

In aanwezigheid van ca. 30 inwoners vond dinsdagavond 15 februari de informatieavond voor de buurtbewoners van de Dunantlaan/Doornappel plaats in zalencentrum de Brug in Reeuwijk-Brug.

Na een korte inleiding door de verantwoordelijke wethouder Kees Oskam, gaf de projectleider van de gemeente, Elmar van Bijsterveld, een prestatie over de plannen van de werkzaamheden die tot en met februari 2023 hier plaats gaan vinden. Vooral de plannen rondom het aantal parkeerplaatsen gaf regelmatig aanleiding voor een pittige discussie.

Het goede nieuws: er komt meer groen. Het plan voorziet zelfs in een park ter hoogte van de Reehorst/Reehaven met bomen en wisselende begroeiging. De Dunantlaan wordt 5,5 meter breed inclusief fietsstroken, met daarnaast 2 meter groen en een parkeerruimte van 2 meter.  Er komen 2 wegversmallingen en een “knik” om de snelheid eruit te halen. Er ligt zelfs een idee om de Koebrug te voorzien van bankjes en plantenbakken.

De aanwezigen hadden vooral moeite met de voorgenomen indeling van de parkeermogelijkheden. De gedane tellingen vond men ongeloofwaardig. Veel niet ‘gebruikte’ parkeerplekken verdwijnen, maar volgens de bewoners neemt daarmee de parkeerdruk rondom de Mierenakker alleen maar toe. De meeste bezoekers van het winkelcentrum parkeren liever dichtbij, dan gebruik te maken van het parkeerterrein bij zalencentrum de Brug. Het aanleggen van loopbrug tussen de Delifrance en FLWRs sneuvelde in een eerder overleg met de winkeliers. Dit zou te veel de loop uit het winkelcentrum halen.

Een ander punt van zorg was de verkeersveiligheid. Het vrachtwagenverkeer voor de Mierenakker zou straks over een smallere weg gaan, waardoor vooral jonge fietsers in gevaar zouden komen.

Aanvullend lieten de aanwezigen weten ook een paar wensen te hebben. Een speeltuintje en een zebrapad.

,

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp