Onzorgvuldig beleid en slecht koopmanschap! Oppositie reageert op memo wethouder financiën.

Onzorgvuldig beleid, slecht koopmanschap, de rekening doorschuiven naar de volgende generatie. Dat zijn kort samengevat de reacties van de oppositiepartijen BB-R (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk), PvdA, D66 en Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk op een memo die wethouder Dirk Jan Knol (CDA, portefeuillehouder financiën) deze week heeft gestuurd naar de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Financiën had coalitiepartner GroenLinks de wethouder gevraagd om met een analyserende reactie te komen op het jaarlijkse benchmarktrapport van accountantsbureau BDO. Bodegraven-Reeuwijk werd hierin beoordeeld als financieel minst gezonde gemeente (*) in Nederland.

Dat het al jaren slecht gaat met Bodegraven-Reeuwijk is geen geheim. Sinds vorig jaar dreigt de Provincie Zuid-Holland de gemeente zelfs onder financieel toezicht te plaatsen. Volgens de wethouder zijn er drie belangrijke oorzaken te noemen voor de schuldenlast waaronder de gemeente gebukt gaat. Een ongunstige uitgangspositie ten tijde van de fusie tussen Bodegraven en Reeuwijk, taken die vanuit de overheid zonder compensatie op het bordje van de gemeente zijn gelegd en een financiële crisis in de periode 2010 – 2014.

Bron BDO-Benchmarkt Nederlandse gemeenten 2021

In een reactie op de memo neemt de PvdA geen blad voor de mond. “Het gevolg van jarenlang onzorgvuldig financieel beleid.” Volgens de fractie had de gemeente veel terughoudender moeten zijn. In plaats van in te zetten op een degelijke financiële positie is er vanaf 2010 op onverantwoord wijze met geld gesmeten.

D66 ziet eveneens ‘met lede ogen’  toe dat Bodegraven-Reeuwijk financieel belabberd uit het rapport naar voren komt. Volgens fractievoorzitter Elly de Vries is het te makkelijk om de oorzaak bij het sociaal domein te zoeken. ‘Nog steeds worden er beslissingen genomen die niet onderbouwd zijn. Onder het motto “geld lenen is goedkoop” wordt het door de raad gestelde leningenplafond van €160 miljoen in de komende 3 jaar overschreden”. Onwenselijk is haar oordeel. Het huishoudboekje moet op orde worden gebracht, in plaats van op zelfde weg door te gaan.

Robin Borg van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk zit op dezelfde lijn. Volgens de nummer vier van de lijst van deze lokale partij heeft het college heeft ervoor gekozen om niet in te grijpen en de leningenportefeuille op te laten lopen. “Er is stelselmatig te veel geld uitgegeven”. Volgens Borg draait het ook om goed begroten. “Een begroting dient te worden opgesteld volgens de regels van ‘goed koopmansgebruik’. Die regels zijn onvoldoende gehanteerd. Om de begroting sluitend te krijgen zijn er bezuinigingsposten opgevoerd die niet realistisch waren. De grootste kostenpost is het sociaal domein en de cijfers laten op dit moment zien dat het college de grip op deze kosten volledig kwijt is. “Er is geen uitgave reductie, maar een stijging van de kosten met 7%!”, aldus Borg.

Ook nieuwkomer Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk vindt de memo onbegrijpelijk en vraagt zich hardop af waarom de coalitie de rekening doorschuift naar ‘onze kinderen’. Volgens fractievoorzitter Willem Zuyderduyn moet het echt anders, want ‘als je doet wat je deed, krijgt je wat je kreeg, een onverstandige weg naar de rand van de financiële afgrond’.

Harde woorden. Niet geheel onverwachts op het moment dat de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op stoom komen. Ook wat betreft de oplossing zijn de oppositie partijen het met elkaar eens. Stoppen met ‘duurbetaalde liefhebberijen’, lagere bestuurskosten, minder inhuur van dure adviseurs en vooral niet meer uitgeven dan het huishoudboekje toelaat.

(*) (in de categorie 25.000 – 50.000 inwoners)

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp