16 vragen aan de lijsttrekkers: Jan Leendert van den Heuvel/SGP

14, 15 en 16 maar a.s., dan gaan we als inwoners weer naar de stembus om onze lokale volksvertegenwoordigers te kiezen. Tien partij, waaronder twee lokale nieuwkomers. Wie zijn de lijsttrekkers van deze partijen. Om ze iets beter te leren kennen legt EDGH.nl ze 16 dezelfde vragen voor. Vandaag Jan Leendert van den Heuvel, lijstrekker en in het huidige college wethouder voor de SGP.

Wie ben je?

Ik ben Jan Leendert van den Heuvel, lijsttrekker en wethouderskandidaat van de SGP, 56 jaar oud en sinds 1989 woonachtig in Bodegraven. Ik ben getrouwd met Heleen en wij zijn gezegend met 7 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik heb Rechten gestudeerd in Rotterdam en ben van beroep advocaat. Mijn hobby’s zijn o.a. boeken verzamelen en lezen, (klassieke) muziek en basketbal.

Waarom heb je ooit gekozen om de gemeentepolitiek in te gaan?

Ik ben in 1989 vrijwel meteen gemeenteraadsvergaderingen gaan volgen omdat ik die interessant vond. Die vergaderingen duurden toen trouwens soms nog tot diep in de nacht. Het was ook een leuke manier om Bodegraven en de Bodegravers te leren kennen en gemeenteraadsleden zijn meestal aardige mensen ;-0

En van het één kwam het ander…

Welke onderwerpen/portefeuilles spreken je het meeste aan?

Ik vind Ruimtelijke Ordening erg mooi, vooral als er winst te halen valt in de vorm van geschikte woningen of het mogelijk maken van de vestiging van een onderneming en helemaal als dat bijdraagt aan een beter aanzien van onze dorpen. Verder zet ik me heel graag in voor ons cultureel erfgoed (monumenten). Het dossier Schiphol (toekomst luchtvaart en hinderbeperking) is razend ingewikkeld, maar erg boeiend.

Waarom heb je gekozen voor jouw politieke partij?

Ik kwam er al snel achter dat die partij meestal het beste aansloot bij mijn eigen opvattingen. Bovendien waren de volksvertegenwoordigers van de SGP die ik tegenkwam heel goed in hun vak en hadden ze vaak veel humor (echt waar).

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan met een belangrijke controlerende functie, beleef jij dit ook zo (kort toelichten)?

Zeker, het is heel belangrijk om dat steeds in de gaten te houden. De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging.

De verhouding oppositie/coalitie is ingewikkeld. De Partijdiscipline vaak strak. Staan deze factoren een goed debat in de raad in de weg?

Dat vind ik nogal overdreven. Regelmatig hebben vertegenwoordigers van coalitiepartijen afwijkend gestemd bij allerlei onderwerpen en daar was ook ruimte voor.

Wat is volgens jou nodig om onze gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken binnen Bodegraven-Reeuwijk?

Het zou goed zijn als belangrijke onderwerpen verhoudingsgewijs meer aandacht kregen en grondiger werden voorbereid. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gemeentefinanciën, regionale samenwerking en afvalverwerking en -scheiding. Niet te veel praten over pietluttigheden helpt.

Is het tijd voor een nieuwe bestuurscultuur ook in Bodegraven-Reeuwijk

De oppositie roept altijd van wel en de coalitie van niet en na de verkiezingen kan dat plotsklaps veranderen. Het belangrijkste zijn goede verhoudingen en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en samen te werken in het belang van onze dorpen. Daar ontbreekt het volgens mij niet aan en daar moeten we zuinig op zijn.

Veel lijsten laten zien dat -in ieder geval- de top drie van de kandidaten vrijwel ongewijzigd is t.o.v. de verkiezingen in 2018? Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het niet meer van hetzelfde wordt?

De omstandigheden zijn op dit moment wel zo uitdagend dat een beetje kennis en ervaring beslist geen kwaad kan. Het besturen van een gemeente is gewoon best moeilijk en het vraagt tijd om dat in de vingers te krijgen, maar ik zie genoeg talentvolle jongere mensen op de lijsten die geleidelijk aan zullen instromen.

Elke gemeente geeft invulling aan burgerparticipatie. Wat is wat jou betreft het beste voorbeeld uit onze gemeente?

Heel veel mensen hebben op de een of andere manier meegedaan aan de totstandkoming van de Toekomstvisie van de gemeente ondanks de Corona. Dat is mooi. Bij veel bestemmingsplannen lukt het ook om bezwaren van omwonenden vooraf op te lossen door goed te luisteren. Dat maakt het makkelijker voor de gemeenteraad om te besluiten.

Hoe heeft jouw fractie in de afgelopen jaren de verhouding college/gemeenteraad ervaren?

Over het algemeen is er goed samengewerkt en dat moet vooral zo blijven.

Moet er in de gemeenteraad meer aandacht zijn voor inclusiviteit binnen het bestuur (gender, culturele achtergrond, man/vrouw, leefstijl)?

Die aandacht is er de afgelopen periode zeker wel geweest. In zijn algemeenheid is het wel belangrijk dat onze inwoners zich zoveel mogelijk vertegenwoordigd weten door de gemeenteraad.

Het college laat op dit moment wel een erg eenzijdig beeld zien, vooral na het vertrek van onze enige vrouwelijke wethouder. Man, blank, 50+, etc. Moet het volgende college wat jou betreft een betere afspiegeling zijn van de samenleving ?

Dat is misschien wel waar, maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen. De samenstelling van het college is natuurlijk meer afhankelijk van de beschikbare kandidaten wat dit betreft. Omdat er maar vier of vijf wethouders zijn, zijn er ook minder schakeringen mogelijk dan in de gemeenteraad. Uiteindelijk weegt als het goed is de kwaliteit van het college als dagelijks bestuur van de gemeente toch het zwaarst.

Waar krijg jij politiek gezien jeuk van?

Dat is vooral de lengte van de procedures en onderhandelingen. Die is vaak het gevolg van allerlei regelgeving en dus niet zo makkelijk op te lossen, maar dit vraagt vaak wel veel geduld en vasthoudendheid.

Wat gaat in Bodegraven-Reeuwijk de komende vier jaar de grootste uitdaging worden?

Ik denk toch het bouwen van zoveel mogelijk min of meer betaalbare woningen, zowel koop als (sociale) huur.

Welke verkiezingsbelofte ga jij/jouw partij in ieder geval waarmaken?

Dat we betrokken, betrouwbare en benaderbare bestuurders willen zijn.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp