Projecten buitenruimte uitgesteld door gebrek aan financiën

Tijdens een persconferenti gaf wethouder Oskam donderdag 10 februari een toelichting op het besluit van het college om het Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2022 – 2025 de komende jaren vertraagt uit te voeren. Zowel de voorgenomen bezuinigingen als de enorme prijsstijgingen en inflatie waarmee de gemeente te maken heeft gekregen, liggen hieraan ten grondslag.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het Onderhoudsplan Leefomgeving en het Rioleringsplan 2022-2025 vastgesteld. Deze plannen beschrijven wat er de komende jaren plaatsvindt aan onderhoud in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Welke bruggen opgeknapt moeten worden. Welke verzakte riolen aangepakt moeten worden. Waar werk aan de weg nodig is om de verkeerssituatie veilig te houden. Welke speeltuintjes toe zijn aan een nieuw toestel welke sloten uitgebaggerd moeten worden.

Het college heeft dit uitvoeringsprogramma recent echter moeten aanpassen op basis van financiële tegenslagen. Zo zullen projecten aan de Nieuwdorperweg, in het centrum van Waarder, het Hoogeind en Laageind, de Platteweg, de Vlietdijk en de Lecksdijk twee tot vier jaar moeten worden doorgeschoven. De wethouder verzekerde dat de gemeente zich wel blijft inzetten om de veiligheid van de wegen op peil te houden.

Ambitieus plan, verkeersluwe dorpen
Tegelijkertijd lanceerde de wethouder de plannen van de gemeente om met name de dorpskernen Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug in de toekomst verkeersluw te maken. De wethouder verwacht dat Nieuwerbrug de komende bestuursperiode al aangepakt kan worden. Waarder en Driebruggen zullen langer op een adequate oplossing moeten wachten.

Op zoek naar middelen
De ideeën zijn er wel, de middelen nog niet. De wethouder gaf dan ook aan dat het zeker acht jaar zal gaan duren voordat alle plannen stap voor stap zijn uitgevoerd en er wordt gekeken in hoeverre de buurgemeenten Woerden en Oudewater bereid zijn mee te doen. Daarnaast wordt gezocht naar de beschikbaarheid van financiële mogelijkheden binnen de provincie Zuid-Holland en zelfs binnen Europa. Verschillende bedrijven hebben laten weten bij te willen dragen in de kosten.

Ook Reeuwijk-dorp is een van de dorpen waar men graag de overlast van het verkeer wil verminderen. Voorlopig ziet de wethouder voor deze kern echter geen mogelijkheden, ondanks de toezegging dat er op korte termijn een studie zal worden verricht, waar het dorpsteam en bewoners bij betrokken worden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp