2 vliegen in één klap: hoe energie en klimaatadaptatie elkaar versterken

Zonnepanelen en groen, verwarming en koeling, werkzaamheden combineren; deze 3 projecten verbinden klimaatadaptatie en de energietransitie aan elkaar.

Handreiking: zonnepanelen combineren met groen en wateropslag
Het is een goed idee om zonnepanelen op een plat dak te combineren met beplanting of wateropslag. Dat helpt de natuur een handje, vermindert hittestress en helpt wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen. Bovendien leveren zonnepanelen die te heet worden veel minder op. Om dakeigenaren te helpen bij de technische en financiële aspecten die daarbij komen kijken, heeft de provincie de Handreiking combineren water, groen en zon op daken gemaakt met tips en informatie.

Verwarming en koeling: 2 kanten van dezelfde medaille
Nederland krijgt te maken met langere periodes van hitte. De behoefte aan koeling zal verder toenemen. Met maatregelen als vergroening en klimaatbestendig bouwen proberen we de omgeving koeler te maken en de behoefte aan bijvoorbeeld airconditioners te beperken. Daarmee vergroten we namelijk de vraag om schaarse duurzame elektriciteit. Een tweede stap is het combineren van verwarming en koeling. Zuid-Holland heeft lokale warmtebronnen die ook gebruikt kunnen worden voor koeling, zoals aardwarmte en aquathermie. De provincie gaat de komende maanden onderzoeken hoe de behoefte aan koeling ingebed kan worden in de plannen voor de warmtetransitie.

Hoe combineer je de energietransitie met klimaatadaptatie?
Moet de straat open voor nieuwe warmteleidingen? Combineer dat dan met mogelijkheden voor waterberging en vergroening. Zo zijn er nog veel meer punten waarop energie en klimaatadaptatie elkaar raken: van klimaatrisico’s voor nieuwe energieprojecten tot het combineren van subsidies voor duurzame maatregelen. Bekijk deze ‘swiper’ waarin we een aantal kansen om de energietransitie en klimaatadaptatie te combineren op een rijtje zetten.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp