Je bent jong en je wilt wat (in de politiek): Steffan Benders (24 jaar LLBR)

16 Maart mogen we met z’n allen weer naar de stembus om ook in Bodegraven-Reeuwijk een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Onze gemeenteraad. Wat betreft de lijsttrekkers van de partijen zien we vooral dezelfde spelers als in de afgelopen vier jaar. Maar wie zijn de jonge talenten op de kandidaatslijsten. Waarom zijn ze de politiek ingegaan? Gaan zij zorgen voor een ander geluid en zijn ze de lokale politieke elite van morgen. EDGH.nl stelt 16 dezelfde vragen. Deze week Steffan Benders, nummer 5 op de lijst van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk

Wie ben je?
Mijn naam is Steffan Benders. Ik ben vierentwintig jaar oud en ik woon in Bodegraven. Ik studeer Bestuurskunde in Den Haag en ben daarnaast werkzaam in een boomkwekerij. Ik heb niet specifiek een hobby aangezien ik veel en vaak bezig ben, maar al heb ik even vrije tijd dan vind ik het prima om de Netflix aan te zetten en voorlopig niet van de bank af te komen. Ik doe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en sta op nummer 5 van de lijst.

Waarom heb je gekozen om de gemeentepolitiek in te gaan?
Ik heb gekozen om in de gemeentepolitiek in te gaan om ervaring op te doen binnen de politiek, maar in het bijzonder om ervaring op te doen binnen het werkveld van bestuurskunde. Bestuurskunde is immers een brede werkveld. Politiek vind ik interessant, omdat de politiek zich bezig houdt met maatschappelijke kwesties die iedereen kan raken en daar mag je in een democratie als Nederland iets van vinden.

Waarom heb je gekozen voor jouw politieke partij?
Eigenlijk ben ik gevraagd om commissiewerk voor LLBR te doen en ik heb dat besluit genomen. Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat ik eerst bij een andere politieke partij zat en er uit ben gestapt. De vraag en vertrouwen om deel te nemen LLBR stelde ik zeer op prijs, waarbij het mes eigenlijk aan twee kanten snijd. Zo heb ik het ervaren.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan met een belangrijke controlerende functie, beleef jij dit ook zo?
Op de eerste plaats wil ik voorop stellen de gemeenteraad relevant is. Maar als het gaat om hoe de gemeenteraad krachtiger kan Op basis van een aantal maanden, dus een korte ervaring, heb ik tot heden het college nog geen besluit zien nemen zonder dat de gemeenteraad zich daarover buigt. In die zin is de gemeenteraad de hoogste bestuursorgaan van de gemeente en beleef ik dat ook zo. Of de gemeenteraad de hoogste politieke orgaan is dat weet ik niet, volgens mij hangt dat af van de interpretatie die je geeft aan het woord politiek.

Wat is volgens jou nodig om onze gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
Door Op de eerste plaats wil ik voorop stellen de gemeenteraad relevant is. Maar als het gaat om hoe de gemeenteraad krachtiger kan worden dan denk ik dat profileren en educatie essentiële bouwstenen zijn.

Is het tijd voor een nieuwe bestuurscultuur ook in Bodegraven-Reeuwijk (kort toelichten)?
Ik loop nog onvoldoende lang mee om te beoordelen of een nieuwe bestuurscultuur tussen de gemeenteraad en het College van Burgermeesters & Wethouders nodig is.

Veel inwoners vinden dat de lokale politiek te ver van de burgers staat, vind jij dit ook en waarom?
Tot heden heb ik niet de ervaring gehad dat bewoners vinden dat de politiek ver van de burger staat. Op de tweede plaats weet ik niet exact of er véél inwoners zijn die vinden dat de politiek ver weg staat van de burger. Zou dat nader onderbouwt kunnen worden met een onderzoek?

Elke gemeente geeft invulling aan burgerparticipatie. Kun je wat jou betreft het beste voorbeeld uit onze gemeente geven?
Een voorbeeld van burgerparticipatie binnen onze gemeente is de maandelijkse inspraak.

Hoe vind jij dat jouw partij de komende vier jaar meer aanwezig en zichtbaarder moet zijn in onze gemeente?
Ik denk dat we in deze tegenwoordige tijd via online publiciteit veel mensen kunnen bereiken en de inwoners op een snelle wijze kunnen laten zien wat er speelt en hoe de LLBR daarover denkt. Daarnaast moeten we er ook aan denken hoe de mensen bereikt kan worden die niet online actief zijn, door bijvoorbeeld via columns of bericht in de krant onze visie over een kwestie te geven.

Uit onderzoek van EDGH.nl blijkt dat veel inwoners voor een gekozen burgemeester zijn, eens of oneens (geen toelichting)?
Oneens

Moet er in de gemeenteraad meer aandacht zijn voor inclusiviteit binnen het bestuur?
Persoonlijk weet ik niet hoe je aandacht zou moeten interpreteren. Er zijn immers politieke partijen die hun kandidatenlijst samenstellen en het zijn de inwoners die kiezen.

Het college laat op dit moment wel een erg eenzijdig beeld zien, vooral na het vertrek van onze enige vrouwelijke wethouder. Man, blank, 50+, etc.

Moet het volgende college wat jou betreft een betere afspiegeling zijn van de samenleving?
Ik denk dat voormalig wethouder Nieuwehuizen gekozen is als burgemeester. Wat de afspiegeling van de samenleving betreft, dat is afhankelijk van de afspiegeling van de gemeenteraad en of dit representatief is voor de bevolking van Bodegraven-Reeuwijk.

Waar krijg jij politiek gezien jeuk van?
Eerlijk gezegd heb ik daar tot heden nog geen antwoord op.

Stel dat je niet in de raad komt, blijf je wel politiek verbonden en actief voor jouw partij?
Ja

Welke 3 punten uit jullie verkiezingsprogramma ga jij in de komende vier jaar in ieder geval jouw schouders onder zetten?
Een eerlijk en transparant bestuur, wat best voor de hand ligt gezien mijn studie. Participatie gericht naar de burgers maar ook de ondernemers en tenslotte bouwen van woningen voor zowel jongeren als ouderen zodat de doorstroom wordt bevordert.

Stel dat je in de raad of commissie komt, wat mogen we dan van jou verwachten? Kortom welke belofte ga je waarmaken?
Ik zit al in de commissie. Wat van mij verwacht kan worden is dat het liberale geluid vertegenwoordigt wordt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp