Aanpak afvaldumpers succesvol

Als huisvuil naast een container wordt gezet, of in de berm wordt gedumpt, dan kunt u daarvoor een boete krijgen. Al dan niet aangevuld met de kosten die de gemeente maakt om het huisvuil weg te halen. Zorgen dat ‘de vervuiler betaalt’ en dat hoeven we dan als samenleving niet te doen.

Sinds een tijdje mogen de toezichthouders die dumpingen opruimen tegelijkertijd de overtreding vaststellen. Zo heeft de gemeente de pakkans flink vergroot. Ongeveer vijf keer per week worden nu de kosten (vanaf € 133,10) op de dader verhaald. Maar belangrijker nog: het aantal dumpingen op hotspots neemt af.

Stickers op de containers
Het verbod op het dumpen van afval geldt niet alleen voor vuilnis in de berm, maar is ook van toepassing op bijplaatsingen bij een afvalcontainer. Het is verboden om lege flessen of een vaas naast de glascontainer te zetten, of om een vuilniszak naast een container op straat te zetten. Om dit verbod duidelijker te maken, komen er stickers op de containers. Die stickers herinneren de bezoeker aan deze regel.

Container vol of kapot?
Werkt de container niet naar behoren, omdat deze kapot is, vol of verstopt zit? Dan loopt u door naar een volgende container. Helaas kwam die noodzaak de afgelopen maanden vaker voor, omdat de onderhoudspartij het liet afweten. Ondertussen is er een nieuw bedrijf gevonden en wordt de achterstand in onderhoud en reparaties ingelopen. U kunt laten weten dat er een afvalcontainer vol of stuk is via de MijnGemeente app.

Uitwijkcontainers met pas toegankelijk
Met uw Cyclus-pas kunt u behalve in uw dichtstbijzijnde container ook andere containers in de buurt openen. Welke van deze uitwijkcontainers met uw pas toegankelijk zijn, vindt u in de Cyclus app en via www.cyclusnv.nl/.

Helpt u mee om uw buurt schoon te houden?

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp